De informatie op deze website, in de e-nieuwsbrieven en apps van de Hersenstichting wordt met grote zorg samengesteld door de Hersenstichting. Het copyright van alle gebruikte teksten en de meeste beelden op www.hersenstichting.nl, in de e-nieuwsbrieven en apps behoort aan de Hersenstichting. Deze mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hersenstichting niet worden gekopieerd of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd.

Een aantal foto’s op de website zijn aangekocht van de Nationale Beeldbank. Daarop afgebeelde mensen die bezwaar maken tegen publicatie van de foto op de betreffende plaats op de Hersenstichting-website, kunnen dat melden via het contactformulier of 070 – 360 48 16. De foto zal dan zonder discussie van de site worden verwijderd.

Op de huisstijl van de Hersenstichting rust een auteursrecht en een gebruiksrecht van de Hersenstichting. De huisstijl mag dan ook niet zonder voorafgaande toestemming gebruikt en/of toegepast worden. Ook is het niet toegestaan om het logo van de Hersenstichting na te maken, opnieuw te construeren of zelf een nieuwe variant van het logo te maken, tenzij u dit als opdracht is gegeven door de Hersenstichting.  Voor meer informatie over de huisstijl kunt u contact opnemen met met de afdeling Communicatie.

De Hersenstichting is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, onze nieuwsbrieven en apps. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De Hersenstichting streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden.

De op deze website aangeboden informatie kan nooit de functie van een arts, in welke hoedanigheid dan ook, overnemen. Voor persoonlijke, medische vragen verwijzen wij u dan ook altijd naar uw (huis)arts. We hopen wel dat de hier geboden informatie u verder helpt, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een gesprek met uw behandelend arts.

De Hersenstichting mag tekst en vorm van door derden aangeboden informatie voor haar website en e-nieuwsbrieven naar eigen inzicht wijzigen en behoudt zich het recht voor aangeboden informatie niet te plaatsen.

De Hersenstichting is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waarnaar op www.hersenstichting.nl en in de e-nieuwsbrieven wordt verwezen.