Bij de Hersenstichting vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen.

Wij willen graag met u samenwerken om de gegevens van onze donateurs, collectevrijwilligers, andere belangstellenden en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen;
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam, het plaatsen van malware, het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing), het aanbrengen van veranderingen in het systeem, het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang te delen met anderen, het gebruik maken van het zogeheten ‘bruteforcen’ van toegang tot systemen en/of de applicaties van derden, etc.;
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel en effectief mogelijk kunnen oplossen. Bijvoorbeeld door een uitgebreide omschrijving van de kwetsbaarheid, IP-adressen, URL van het getroffen systeem, logs, hoe te reproduceren, screenshots, etc.;
 • Laat eventueel uw contactgegevens achter zodat we samen met u kunnen werken aan een veilig resultaat. Wilt u dit liever niet, dan is een anonieme melding uiteraard ook welkom.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren zo snel mogelijk op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden, zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding;
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
 • Eventueel stemmen we een gecoördineerde publicatie van het beveiligingsprobleem met u af.

Veel dank alvast voor uw oplettendheid en uw hulp!

Met dank aan Floor Terra voor zijn voorbeeldtekst op http://responsibledisclosure.nl/