De Adviesraad voor Wetenschap en Innovatie (AWI) is een onafhankelijk orgaan van de Hersenstichting. De AWI heeft tot taak de directeur – en op verzoek de Raad van Toezicht – te adviseren over de te subsidiëren projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, implementatie en ontwikkeling. Daarnaast adviseert deze wetenschappelijke adviesraad over de voortgang en evaluatie van gefinancierde projecten.

Voorzitter:
Prof. dr. R.C.M. Hennekam, hoogleraar Kindergeneeskunde / Translationele Genetica, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Vice-voorzitter:
Mw. dr. L. van Bodegom-Vos, universitair docent Implementatie en de-implementatie in de curatieve zorg, Leids Universitair Medisch Centrum


Leden:

 • Mw. dr. L. van Bodegom-Vos, universitair docent Implementatie en de-implementatie in de curatieve zorg, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Dr. M.P.J. van Boxtel, universitair hoofddocent Psychiatrie en neuropsychologie, Universiteit Maastricht
 • Prof. dr. O.F. Brouwer, hoogleraar Kinderneurologie, Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Prof. dr. A. Dijkstra, hoogleraar Psychologie van gezondheid en ziekte, Rijksuniversiteit Groningen
 • Mw. Dr. P. Goossens, revalidatiearts en senior onderzoeker
 • Dr. J.I. Hoff, Neuroloog, St. Antonius Ziekenhuis
 • Prof. dr. R.P.C. Kessels, hoogleraar Neuropsychologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. Dr. R.J. van Oostenbrugge, hoogleraar Klinische Neurologie in het bijzonder Vasculaire Neurologie, Maastricht Universitair Medisch Centrum
 • Mw. prof. dr. B.W.J.H. Penninx, hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie, Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam
 • Mw. prof. dr. A. van Straten, hoogleraar Klinische psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Dr. ir. M.M. Verbeek, universitair hoofddocent Neurochemie van neurodegeneratieve aandoeningen, Radboudumc/Radboud Universiteit, Nijmegen
 • Prof. dr. R. Willemsen, hoogleraar Functionele Neurogenetica, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
 • Prof. dr. J.M.A van Gerven, voorzitter CCMO, Hoogleraar Klinische Neuropsychofarmacologie, Universiteit Leiden, Leiden
 • Prof. dr. G. Ribbers, Hoogleraar Neurorevalidatie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
 • Mw. Dr. M. Visser, GZ psycholoog, Rijndam Revalidatie, Rotterdam
 • Dr. M. H. Spigt CLP RTTP, Valorisatiedeskundige, Directeur Technology Transfer Office Erasmus MC, Rotterdam
 • Mw. Dr. A. Bour, Neuro- en ouderenpsychiater, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven