Waarom zijn sociale contacten belangrijk? 

Bijna iedereen heeft het nodig om met anderen om te gaan. Mensen die actief zijn en regelmatig contact hebben met anderen, zijn over het algemeen gelukkiger en leven vaak langer dan mensen met weinig sociale contacten. Sociale gezondheid kan ook invloed hebben op de ontwikkeling of de ernst van een hersenaandoening. Bij bijvoorbeeld depressie kan sociale ondersteuning helpen om de klachten te verminderen. Hoe lastig dat op zo’n moment ook is. 

Wanneer ben je sociaal gezond? 

Dit heeft vooral te maken met of je je kunt aanpassen aan de omgeving. Als iemand zich niet meer goed kan aanpassen, kunnen er problemen ontstaan. Iemand voelt zich bijvoorbeeld niet meer thuis in zijn omgeving of kan overlast veroorzaken en zich agressief gaan gedragen.  

Wat is sociale terugtrekking? 

Bij sociale terugtrekking heeft iemand steeds minder contact met vrienden, familie of collega’s. De persoon trekt zich terug uit de vriendenkring en het sociale leven. Dat kan grote gevolgen hebben voor de persoon zelf en de familie en vrienden.  

Terugtrekking en hersenaandoeningen 

Sociale terugtrekking kan een aanwijzing zijn voor een hersenaandoening, zoals depressie, autisme, schizofrenie of dementie. Mensen met schizofrenie kunnen zelfs al enkele jaren vóór de diagnose minder sociale contacten hebben. 

Sociale contacten en je hersenen 

Bij sociale contacten zijn verschillende hersengebieden betrokken. Je hersenen worden volop geprikkeld. Zoals bijvoorbeeld je uitvoerende functies. Dit zijn dingen als plannen en organiseren. Je moet bijvoorbeeld het initiatief nemen om iets af te spreken, bedenken wat je wilt doen en alles zo plannen dat je op tijd bent. Ook het geheugen speelt een belangrijke rol. Want het is wel zo handig om te onthouden hoe het met iemand gaat en waar iemand mee bezig is. Ten slotte zorgen je emotionele hersengebieden ervoor dat je medeleven kunt tonen. 

Wat kun je doen? 

  • Nodig een vriend of familielid uit of stel voor om samen iets leuks te doen, zoals naar een museum, of een wandeling maken. Het is belangrijk om je sociale contacten regelmatig te onderhouden. 
  • Denk aan verjaardagen met een kaartje, appje of telefoontje. 
  • Haal je oude contacten weer aan. Een oude (school-)vriend of buurvrouw zal blij zijn als je belt. En ook de caissière of postbode waardeert het als je een praatje maakt. 
  • Heb je behoefte aan meer sociale contacten? Dan kun je je aanmelden voor een cursus, vrijwilligerswerk of een sportclub. Via Klupp kun je nieuwe mensen ontmoeten en activiteiten ondernemen. 

Hou je hersenen gezond