De Hersenstichting vindt inbreng van ervaringsdeskundigen van groot belang. Patiënten en naasten (familieleden, partner etc.) kunnen immers als geen ander aangeven welke problemen zij ervaren en relevant vinden om te onderzoeken. Daarom hebben we sinds 1 januari 2021 onze eigen Adviesraad van Ervaringsdeskundigen (AvE).

Vijftien enthousiaste mensen staan klaar om zich in te zetten voor de Hersenstichting. Verschillende achtergronden en ervaringen met meerdere hersenaandoeningen zijn in deze adviesraad aanwezig.

Wat gaan de leden van de AvE doen?

Alle projectvoorstellen die bij de Hersenstichting binnen komen worden, behalve door Adviesraad voor Wetenschap en Innovatie, ook getoetst door ervaringsdeskundigen. Zo kunnen we de kwaliteit en effectiviteit van behandelingen en van de zorg beter laten aansluiten op vragen en mogelijkheden van patiënten.

De focus voor dit jaar ligt op het beoordelen van alle projectvoorstellen die op onze subsidieoproepen binnenkomen. De adviesraadleden kijken vooral naar de relevantie en haalbaarheid voor de doelgroep.

De Adviesraad van Ervaringsdeskundigen bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Dhr. J. Vaessens
Vice voorzitter: Mw. M. Martens

Leden:

 • Mw. N. van Balsfoort
 • Mw. V.B
 • Dhr. S. Bobeldijk
 • Dhr. J.P. de Graaf
 • Dhr. K. Klaassen
 • Mw. A. Kool
 • Dhr. H. Lindeman
 • Mw. A. Luchtenberg
 • Mw. J. Otker
 • Mw. R. Smets
 • Mw. J.E. Spook
 • Mw. W. Vendel
 • Mw. H. van Wijngaarden
 • Mw. S. de Wit