De Hersenstichting financiert wetenschappelijk hersenonderzoek en (implementatie) projecten om resultaten uit onderzoek verder te brengen die passen binnen de strategie van de Hersenstichting. We informeren u over onze subsidiemogelijkheden in het licht van onze nieuwe meerjarenstrategie.

Mogelijkheden

Aanvragen voor subsidies bij de Hersenstichting gaan via (doorlopende) open- en gesloten subsidierondes, deze calls worden op de website gezet. We zullen hiervoor de website spoedig aanvullen met de subsidievoorwaarden en verdere informatie over de lopende programma’s. Meer informatie over onze werkwijze

Voor dringende vragen over subsidies, calls en programma’s kunt u contact met ons opnemen via mail of bel naar 070 – 360 48 16.

Aanmelden voor subsidie e-nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van subsidieverzoeken, gehonoreerde en lopende projecten? U kunt zich via een mailtje aanmelden voor onze subsidie e-nieuwsbrief. Deze e-nieuwsbrief is speciaal voor wetenschappers en zorgprofessionals.