Wij willen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Soms heb je net dat steuntje in de rug nodig om als vereniging of stichting iets op touw te zetten, te organiseren of te ontwikkelen wat voor jouw achterban/doelgroep van belang is. En dan kan deze regeling net dat (op)stapje zijn!

De Hersenstichting draagt graag bij aan de ondersteuning van mensen met een hersenaandoening en hun naasten. Belangrijke thema’s hierbij zijn: versterken van mentale fitheid, het weer mee kunnen doen in de maatschappij, verbetering van kwaliteit van leven en (h)erkenning van hersenaandoeningen. Voorstellen die ingediend worden zijn gericht op bovenstaande thema’s. Denk aan concrete projecten of activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld werk, bewegen, vrije tijd en sociaal contact, maar ook bijeenkomsten voor het ophalen van ideeën bij je achterban (survey/achterban-raadpleging).  

Belangrijkste voorwaarden 

Er kan een bedrag van maximaal €5.000 worden aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de Hersenstichting gelden een aantal voorwaarden en criteria die je hieronder kan downloaden.

Wie kan aanvragen? 

De aanvraag kan worden ingediend door verenigingen, stichtingen en online platforms of -groepen die langer dan 6 maanden actief zijn. De aanvrager(s) kunnen ook meerdere patiëntenorganisaties zijn die hun krachten willen bundelen om meer impact te genereren. 

Procedure 

Stuur je aanvraag voor je project, activiteit of evenement op vóór 15 mei 2022. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de Hersenstichting dien je het onderstaande aanvraagformulier in te vullen. Begin juni worden de toezeggingen bekend gemaakt.

Meer informatie 

Mocht je vragen hebben of je idee passend is en/of wil je meer informatie, mail dan naar meedoen@hersenstichting.nl t.a.v. Els of Barbara.