Daarom lanceert de Hersenstichting in december 2022 een nieuw meerjarig subsidieprogramma ‘Op Weg Naar Genezing’ dat zich volledig richt op het ontwikkelen én verder brengen van ziektemodificerende behandelingen; behandelingen die hersenaandoeningen genezen, stoppen of vertragen. Hierbij staat de behoefte van de doelgroep en het verder brengen van resultaten naar de zorgpraktijk centraal. 

Het subsidieprogramma Op Weg Naar Genezing zal de komende tien jaar open staan voor aanvragen. Gedurende de gehele looptijd kunnen projectideeën ingediend worden. Er zijn twee ophaalmomenten per kalenderjaar, waarna de aanvragen worden beoordeeld door onze Adviesraad van Wetenschap & Innovatie en onze Adviesraad van Ervaringsdeskundigen. Op basis van deze beoordeling worden aanvragers uitgenodigd hun idee verder uit te werken in een projectaanvraag.  

Belangrijkste voorwaarden

  • Er kunnen subsidieaanvragen ingediend worden voor bedragen tussen de € 300.000 en € 600.000. Het is aan de aanvragers zelf om te bepalen voor welk budget zij een aanvraag indienen. De ingediende plannen moeten in verhouding staan tot het aangevraagde budget. 
  • Het gaat om het ontwikkelen en/of verder brengen van behandelmogelijkheden die hersenaandoeningen kunnen vertragen, stoppen of zelfs genezen. Het ultieme doel is een nieuwe toepassing in de zorgpraktijk. 
  • Het onderzoek kan zich in een preklinisch, translationeel of klinisch ontwikkelstadium bevinden. Via een multidisciplinaire samenwerking wordt een brug geslagen tussen lab en kliniek.  
  • Het oplossen van een behoefte die onder de doelgroep leeft staat centraal. De behoefte geeft richting aan het onderzoek.  
  • De onderzoeksresultaten worden een stap dichter bij de toepassing in de zorgpraktijk gebracht.  

Raadpleeg hier het volledige subsidieprogramma met alle voorwaarden

Extra aandacht

De Hersenstichting nodigt alle onderzoekers die een projectidee binnen de voorwaarden hebben, uit om een subsidieaanvraag in te dienen. Graag vragen wij extra aandacht voor: 

  • Projectideeën die zich richten op het ontwikkelen van een behandeling voor de minder voorkomende en zeldzamere hersenaandoeningen.  
  • Projectideeën die zich richten op het verbeteren van de bereikbaarheid van de hersenen voor een effectievere ziektemodificerende behandeling.  

Wie kan aanvragen

Subsidies zijn niet persoonsgebonden maar worden verleend aan de kennisinstellingen. Meerdere aanvragers mogen samen indienen. De penvoerder dient een vaste aanstelling te hebben bij een Nederlandse kennisinstelling. Onder Nederlandse kennisinstellingen verstaat de Hersenstichting universiteiten, academische ziekenhuizen en hogescholen die in Nederland gevestigd zijn. Elke aanvrager mag bij maximaal twee aanvragen betrokken zijn, waarvan eenmaal als penvoerder.  

Aanvraag indienen

Voor het indienen van het projectidee vul je dit formulier in en stuur je deze naar aanvraag@hersenstichting.nl, onder vermelding van OWNG_1_achternaam penvoerder. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.  

Een eventuele kladversie van het formulier vind je hier. In dit document kan er met track changes en opmerkingen gewerkt worden. Dit formulier bieden we aan ter voorbereiding op de definitieve aanvraag, deze wordt níet geaccepteerd als indieningsformulier.  

Het eerste ophaalmoment is 17 maart 2023 om 12.00 uur. Het tweede ophaalmoment is 6 oktober 2023 om 12.00 uur. Alle project ideeën die vóór deze data ingediend zijn, zullen het eerstvolgende ophaalmoment worden beoordeeld. De data voor 2024 en de jaren erna worden op een later moment bekend gemaakt. 

Twijfel je of jouw projectidee in aanmerking komt voor het subsidieprogramma Op Weg Naar Genezing of heb je andere vragen? Op vrijdag 27 januari om 13.00 uur organiseren we een webinar met meer informatie over het subsidieprogramma. Er is hierbij gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden voor het webinar kan door een e-mail te sturen naar aanvraag@hersenstichting.nl

Programma managers

  • Dirk-Jan Saaltink, Senior medewerker Kennis & Innovatie
  • Valery Dassen, Senior medewerker Kennis & Innovatie

Voor vragen over het subsidieprogramma kan je contact met ons opnemen via aanvraag@hersenstichting.nl. Wil je een van ons liever telefonisch spreken? Stuur dan een mail met een terugbelverzoek.