Daarom lanceert de Hersenstichting in december 2022 een nieuw meerjarig subsidieprogramma ‘Op Weg Naar Genezing’ dat zich volledig richt op het ontwikkelen én verder brengen van ziektemodificerende behandelingen; behandelingen die hersenaandoeningen genezen, stoppen of vertragen. Hierbij staat de behoefte van de doelgroep en het verder brengen van resultaten naar de zorgpraktijk centraal. 

Het subsidieprogramma Op Weg Naar Genezing zal de komende tien jaar open staan voor aanvragen. Gedurende de gehele looptijd kunnen projectideeën ingediend worden. Er zijn twee ophaalmomenten per kalenderjaar, waarna de aanvragen worden beoordeeld door onze Adviesraad van Wetenschap & Innovatie en onze Adviesraad van Ervaringsdeskundigen. Op basis van deze beoordeling worden aanvragers uitgenodigd hun idee verder uit te werken in een projectaanvraag.  

Belangrijkste voorwaarden

  • Er kunnen subsidieaanvragen ingediend worden voor bedragen tussen de € 300.000 en € 600.000. Het is aan de aanvragers zelf om te bepalen voor welk budget zij een aanvraag indienen. De ingediende plannen moeten in verhouding staan tot het aangevraagde budget. 
  • Het gaat om het ontwikkelen en/of verder brengen van behandelmogelijkheden die hersenaandoeningen kunnen vertragen, stoppen of zelfs genezen. Het ultieme doel is een nieuwe toepassing in de zorgpraktijk. 
  • Het onderzoek kan zich in een preklinisch, translationeel of klinisch ontwikkelstadium bevinden. Via een multidisciplinaire samenwerking wordt een brug geslagen tussen lab en kliniek.  
  • Het oplossen van een behoefte die onder de doelgroep leeft staat centraal. De behoefte geeft richting aan het onderzoek.  
  • De onderzoeksresultaten worden een stap dichter bij de toepassing in de zorgpraktijk gebracht.  

Raadpleeg hier het volledige subsidieprogramma met alle voorwaarden. 
Consult the full grant program with all conditions here. 

Extra aandacht

De Hersenstichting nodigt alle onderzoekers die een projectidee binnen de voorwaarden hebben, uit om een subsidieaanvraag in te dienen. Graag vragen wij extra aandacht voor: 

  • Projectideeën die zich richten op het ontwikkelen van een behandeling voor de minder voorkomende en zeldzamere hersenaandoeningen.  
  • Projectideeën die zich richten op het verbeteren van de bereikbaarheid van de hersenen voor een effectievere ziektemodificerende behandeling.  

Wie kan aanvragen

Subsidies zijn niet persoonsgebonden maar worden verleend aan de kennisinstellingen. Meerdere aanvragers mogen samen indienen. De penvoerder dient een vaste aanstelling te hebben bij een Nederlandse kennisinstelling. Onder Nederlandse kennisinstellingen verstaat de Hersenstichting universiteiten, academische ziekenhuizen en hogescholen die in Nederland gevestigd zijn. Elke aanvrager mag bij maximaal twee aanvragen betrokken zijn, waarvan eenmaal als penvoerder.  

Aanvraag indienen

Voor het indienen van het projectidee vul je dit formulier in en stuur je deze naar aanvraag@hersenstichting.nl, onder vermelding van OWNG_1_achternaam penvoerder. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Stuur de bewijsvoering van de eisen uit paragraaf 2.2.1 van de subsidieprogrammatekst mee als bijlagen.

Een eventuele kladversie van het formulier vind je hier. In dit document kan er met track changes en opmerkingen gewerkt worden. Dit formulier bieden we aan ter voorbereiding op de definitieve aanvraag, deze wordt níet geaccepteerd als indieningsformulier.  

Belangrijke data subsidierondes

Ronde 2Ronde 3
Deadline indienen projectidee6 oktober 2023 om 12.00 uur ’s middags1 maart 2024 om 12.00 uur ’s middags
Terugkoppeling projectidee/eventuele uitnodiging tot nader uitwerkennovember 2023april 2024
Startsessie EATRIS mentorprogrammatussen 27 november en 1 decembertussen 18 april en 4 juli
Deadline indienen uitgebreide subsidieaanvraag2 februari 2024 om 12.00 uur ’s middags5 juli 2024 om 12.00 uur ’s middags
Wederhoormaart/april 2024augustus/september 2024
Definitieve toekenningjuni 2024december 2024

Alle projectideeën die vóór de deadline ingediend zijn, zullen diezelfde ronde worden beoordeeld. De data voor 2025 en de jaren erna worden op een later moment bekend gemaakt. 

In juni hebben we een webinar georganiseerd om het subsidieprogramma nader toe te lichten en vragen te beantwoorden. Heb je het webinar gemist? Kijk deze dan hier terug:

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Programma managers

  • Roos Overdevest, medewerker Kennis & Innovatie
  • Valery Dassen, Senior medewerker Kennis & Innovatie
  • Dirk-Jan Saaltink, Senior medewerker Kennis & Innovatie

Check voor vragen over het subsidieprogramma onze FAQ.

Staat je vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via aanvraag@hersenstichting.nl. Wil je een van ons liever telefonisch spreken? Stuur dan een mail met een terugbelverzoek.