De Adviesraad voor Wetenschap en Innovatie (AWI) is een onafhankelijk orgaan van de Hersenstichting. De AWI heeft tot taak de directeur – en op verzoek de Raad van Toezicht – te adviseren over de te subsidiëren projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, implementatie en ontwikkeling. Daarnaast adviseert deze wetenschappelijke adviesraad over de voortgang en evaluatie van gefinancierde projecten.

Voorzitter:
Mw. Prof. dr. M. de Visser,
em. hoogleraar Neuromusculaire ziekten, neuroloog Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Vice-voorzitter:
Dr. M.H. Spigt CLP RTTP,
Valorisatiedeskundige,Directeur Rijkdienst voor Ondernemend Nederland

Leden:

 • Mw. Dr. A. Bour, psychiater en geneesheer-directeur, GGZ Oost Brabant
 • Dr. M.P.J. van Boxtel, universitair hoofddocent Psychiatrie en Neuropsychologie, Universiteit Maastricht
 • Prof. dr. R. Dekker, hoogleraar Actieve leefstijl en Revalidatiegeneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen/UMCG
 • Mw. Dr. R.A.J. Esselink, neuroloog en senior onderzoeker, Radboud UMC
 • Prof. dr. J.M.A van Gerven, voorzitter CCMO, hoogleraar Klinische Neuropsychofarmacologie, Universiteit Leiden
 • Mw. Dr. P. Goossens, revalidatiearts en lid Raad van Bestuur, Merem Medische Revalidatie
 • Prof. dr. R.J. van Oostenbrugge, hoogleraar Klinische Neurologie in het bijzonder Vasculaire Neurologie, MUMC+
 • Mw. Prof. dr. W.M.C. van Roon-Mom, hoogleraar humane genetica, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Mw. Prof. dr. F.E. Scheepers, hoogleraar Innovatie in de GGZ, UMC Utrecht
 • Mw. Dr. W. Scheper, universitair hoofddocent Humane genetica, Amsterdam UMC
 • Dr. M.H. Spigt CLP RTTP, Valorisatiedeskundige, Directeur Octrooicentrum Nederland, RvO
 • Mw. Prof. dr. M. de Visser, em. hoogleraar Neuromusculaire ziekten, neuroloog Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
 • Dr. ir. M.M. Verbeek, universitair hoofddocent Neurochemie van neurodegeneratieve aandoeningen, Radboudumc/Radboud Universiteit
 • Prof. dr. C.H. Vinkers, hoogleraar Psychiatrie, Amsterdam UMC
 • Mw. Prof. dr. G.D.E.M. van der Wijden, Hoogleraar Implementatie van richtlijnen en Samen Beslissen, MUMC+