Basale ganglia

De basale ganglia is een groep van kernen in de hersenen. Ze liggen om de thalamus heen. De kernen staan met elkaar in verbinding en kunnen grotendeels beschouwd worden als onderdelen van één regelsysteem in de hersenen. De basale ganglia zijn betrokken bij het controleren van bewegingen, maar ook bij motivatie en beloning. Waarschijnlijk zorgen ze ervoor dat bepaalde bewegingen vergemakkelijkt worden en andere onderdrukt.
De basale ganglia zijn: globus pallidus, nucleus caudatus, putamen, subthalamus en substantia nigra. Aandoeningen aan de basale ganglia leiden bijvoorbeeld tot de ziekte van Parkinson en de ziekte van Huntington.