Limbisch systeem

Het limbisch systeem is het gedeelte van de hersenen dat betrokken is bij emoties, geheugen, leren, motivatie, herinneringen en seksueel gedrag. Het limbisch systeem is één van de oudste delen van de hersenen. Dit betekent dat de voorouders van de huidige mens ook al een limbisch systeem hadden. De hersenen zijn sindsdien nog erg ontwikkeld. Het limbisch systeem ligt om de hersenbalk heen net onder de cerebrale cortex. Er bestaat nog discussie over of het limbisch systeem een onderdeel is van de grote hersenen (cerebrum) of dat het een overgangsgebied vormt. Het limbisch systeem bestaat uit de volgende onderdelen: