Home
Alles over hersenen
Hersenaandoeningen

Hersenaandoeningen

Wat houdt een hersenaandoening nu precies in? Is er een behandeling? Is de oorzaak al bekend? En wat zijn de gevolgen? Doordat de hersenen zo complex en belangrijk zijn, kan het grote gevolgen hebben als er iets misgaat. Vrijwel iedereen krijgt ooit, zelf of in zijn omgeving, te maken met een hersenaandoening. Hersenaandoeningen kennen een grote verscheidenheid en komen op iedere leeftijd voor.

De Hersenstichting streeft er naar informatie over hersenen en hersenaandoeningen op haar website zo correct mogelijk weer te geven. In samenwerking met experts op dit gebied worden deze teksten uitgebreid.

 

Staat de informatie die u zoekt (nog) niet op deze website? Laat het ons weten via het contactformulier. Opmerkingen en vragen over de teksten zijn ook welkom via dit formulier.

 

De op deze website aangeboden informatie kan nooit de functie van een arts, in welke hoedanigheid dan ook, overnemen. Voor persoonlijke, medische vragen verwijzen wij u dan ook altijd naar uw (huis)arts. We hopen wel dat de hier geboden informatie u verder helpt, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een gesprek met uw behandelend arts.

Folders en brochures

U kunt in onze webwinkel folders en brochures over diverse hersenaandoeningen bestellen en downloaden.

A

Acromegalie

Acromegalie is een niet-aangeboren en zeer zeldzame aandoening van de hypofyse. De hypofyse is een klein kliertje onder aan de hersenen. Het produceert onder...

Lees meer»
ADCA

Autosomaal Dominant-erfelijke Cerebellaire Ataxie. Ongecoördineerd en onsamenhangend verloop van bewegen, dat niet te wijten is aan een verlies van...

Lees meer»
ADD

Attention Deficit Disorder (ADD) is een subtype van de bekendere aandoening ADHD, waarbij hyperactiviteit een belangrijke rol speelt. Officieel wordt het...

Lees meer»
ADHD

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, ofwel snel afgeleid en hyperactief gedrag. Globale kenmerken van ADHD zijn: hyperactiviteit en impulsiviteit, en/of...

Lees meer»
ADHD bij kinderen

De globale kenmerken van ADHD zijn hyperactiviteit en impulsiviteit, en problemen met aandacht. Lees hier meer over de verschillende vormen en de...

Lees meer»
ADHD bij volwassenen

Sinds kort wordt ADHD ook bij volwassenen onderkend. Deze variant wordt ook wel AADD genoemd; Adult Attention Deficit Disorder . Eén van de criteria om...

Lees meer»
Afasie

Afasie is een taalstoornis die zich uitstrekt over de gebieden spreken, taalbegrip, lezen en schrijven. Afasie is het meestal het gevolg van niet-aangeboren...

Lees meer»
ALS

ALS is een spierziekte die in de hersenen en het ruggemerg ontstaat. Het is een dodelijke en vooralsnog ongeneeslijke ziekte. De afkorting staat voor...

Lees meer»
Alzheimer

Van alle ziekten die leiden tot dementie is de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende. Vaak wordt de term 'alzheimer' gebruikt, terwijl de meer...

Lees meer»
Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS)

Ook wel ALS genoemd. Spierziekte die ontstaat in de hersenen en waarbij zenuwcellen afsterven.

Lees meer»
Angelman syndroom

Het Angelman syndroom (AS, vernoemd naar de Engelse arts Harry Angelman) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis waarbij chromosoomafwijkingen een belangrijke...

Lees meer»
Angststoornissen

Iedereen is wel eens angstig. Bijvoorbeeld als je je onveilig voelt in een stille, donkere straat of bij pijn en ziekte. Angst is een normale emotie; het maakt...

Lees meer»
Apneu

Ook wel slaap-apneu. Slaapstoornis waarbij minstens 20 keer per nacht de adem minimaal 10 seconden stokt, waardoor patiënt overdag slaperig is.

Lees meer»
Arterioveneuze Malformatie (AVM)

Een arterioveneuze malformatie (AVM) is een misvorming in het bloedvatstelsel, waarbij er sprake is van een abnormale kortsluiting tussen een slagader (arterie)...

Lees meer»
Asfyxie

Door een gebrekkige zuurstofoverdracht van de moeder naar het kind kan er asfyxie, zuurstofgebrek, optreden.

Lees meer»
Asperger

Contactstoornis waarbij de verschijnselen lijken op autisme, maar waarbij sprake is van een gemiddelde tot hoge intelligentie

Lees meer»
ASS

Autismespectrumstoornis. Verzamelnaam voor autistische stoornissen, waarbij de patiënt slecht functioneert op gebied van communicatie, sociaal begrip en...

Lees meer»
Astrocytoom

Veelvoorkomende soort hersentumor ontstaan in het steunweefsel van de hersenen, astrocyten.

Lees meer»
Ataxie

Mensen met ataxie hebben moeite met de coördinatie van bewegingen. Veelvoorkomende problemen zijn een onzeker looppatroon (‘dronkemansloop’),...

Lees meer»
Autisme

Ook klassiek autisme genoemd. Ontwikkelingsstoornis waarbij patiënt slecht functioneert op gebied van communicatie, sociaal begrip en interactie.

Lees meer»
Autismespectrumstoornissen

Een autismespectrumstoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis waarbij de informatieverwerking in de hersenen verstoord is. ASS begint op jonge leeftijd en...

Lees meer»
AVM

Ook wel arterioveneuze malformatie genoemd. Misvorming in het bloedvatstelsel, waarbij er sprake is van een abnormale kortsluiting tussen een slagader en een...

Lees meer»
Baraiter-Winter syndroom

Het Baraitser-Winter syndroom is een zeldzame aandoening en wordt veroorzaakt door een mutatie in het ACTB gen of het ACTG1 gen.

Lees meer»
Beroerte

Beroerte is de verzamelnaam voor een TIA, herseninfarct en hersenbloeding. De medische term is Cerebrovasculair Accident (CVA). Dit betekent letterlijk een...

Lees meer»
Gevolgen van een beroerte

Na een beroerte kunnen mensen last blijven houden van de gevolgen. De 'onzichtbare gevolgen' zijn minder opvallend en komen vaak pas na enige tijd tot uiting.

Lees meer»
Bewegingsstoornissen

Bewegingsstoornissen (of beweegstoornissen) is een verzamelnaam voor een grote groep aandoeningen. Als er sprake is van het niet goed functioneren van het...

Lees meer»
Bipolaire stoornis

Psychiatrische aandoening die zich kenmerkt door uitersten in stemming en activiteiten. Tussen een manische, uitbundige stemming en een depressieve, meestal...

Lees meer»
Brughoektumor

Een brughoektumor is een tumor gelegen in de hoek tussen de kleine hersenen en de hersenstam. Deze tumor is bijna altijd goedaardig. Afhankelijk van de klachten,...

Lees meer»
CADASIL

CADASIL staat voor Cerebrale Autosomaal Dominante Arteriopathie met Subcorticale Infarcten en Leukoencefalopathie. CADASIL is een nog vrij onbekende, erfelijke...

Lees meer»
Cerebellaire ataxie

Bij ataxie verlopen bewegingen onsamenhangend en ongecoördineerd, terwijl dit niet te wijten is aan een gebrek aan spierkracht.

Lees meer»
Chiari Malformatie

Chiari malformatie is een aangeboren afwijkende ligging van de hersenen. Het onderste stukje van de kleine hersenen ligt hierbij niet meer in de schedel, maar...

Lees meer»
Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn is een relatief zeldzame, maar buitengewoon hevige vorm van aanvalsgewijze hoofdpijn.

Lees meer»
Coma

Coma is een toestand van bewusteloosheid die van de buitenkant lijkt op slaap, van waaruit mensen niet gewekt kunnen worden. Door het hersenletsel dat heeft...

Lees meer»
Creutzfeldt-Jakob

De ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) is een zeldzame, ongeneeslijke hersenziekte. De ziekte wordt veroorzaakt door specifieke eiwitten (prionen) die door...

Lees meer»
CVA

Cerebro vasculair accident. Ook wel beroerte of attaque genoemd. Bij een CVA gaat er iets mis bij de bloedcirculatie in de hersenen.

Lees meer»
CVS

Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is de benaming van een ziektebeeld dat wordt gekenmerkt door een combinatie van samenhangende klachten en symptomen. Het...

Lees meer»
Dementie

Dementie is de verzamelnaam voor ziekteverschijnselen die voorkomen bij verschillende hersenziekten. Kenmerkend is dat niet alleen het geheugen, maar alle...

Lees meer»
Depressie

Een depressie heeft een grote impact op het dagelijks leven van de patiënt en de omgeving. Maar wat is depressie en welke vormen zijn er? Wat zijn de...

Lees meer»
Double cortex syndroom

Het Double cortex syndroom ((subcorticale band heterotopie) is een relatief milde vorm van de aanlegstoornis lissencefalie. Hierbij bestaat de hersenschors...

Lees meer»
Dwangstoornis

Een dwangstoornis wordt gekenmerkt door dwanggedachten (obsessies) en/of dwanghandelingen (compulsies). Omdat deze vaak in combinatie voorkomen, wordt ook wel...

Lees meer»
Dyscalculie

Verwant aan dyslexie (woordblindheid). Mensen met dyscalculie hebben moeite met rekenen, cijfers of getallen.

Lees meer»
Dyslexie

Dyslexie betekent letterlijk dat iemand moeite heeft met taal. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau,...

Lees meer»
Dystonie

Dystonie is een bewegingsstoornis die gekenmerkt wordt door aanhoudende of wisselend verhoogde spierspanning. Hierdoor ontstaan langzame, draaiende,...

Lees meer»
Encefalitis

Ook wel hersenontsteking genoemd. Ontsteking van het hersenweefsel, veroorzaakt door bijvoorbeeld een virus of een schimmel.

Lees meer»
Epilepsie

Epilepsie is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij aanvallen optreden van veranderingen in de elektrische activiteit in de hersenen. Door het afgeven van...

Lees meer»
Essentiële tremor

Ieder mens beeft; dat is te zien bijvoorbeeld wanneer de armen vooruit worden gestoken, aan de handen of tijdens heftige emoties. Wanneer het beven heviger wordt...

Lees meer»
FAS

Als een zwangere vrouw drinkt riskeert ze hersenbeschadigingen bij haar ongeboren baby. Dit wordt Foetaal Alcohol Syndroom, of FAS, genoemd.

Lees meer»
Fobie

Mensen met een fobie zijn bang voor specifieke dingen, dieren of situaties. Deze angst kan samengaan met lichamelijke verschijnselen als hevig transpireren,...

Lees meer»
Foetaal alcoholsyndroom

Als een zwangere vrouw drinkt riskeert ze hersenbeschadigingen bij haar ongeboren baby. Slechts enkele glazen kunnen al een negatief effect hebben op de foetus....

Lees meer»
Fragiele X-syndroom

Het fragiele X-syndroom is een erfelijke aandoening die wordt gekenmerkt door verstandelijke beperking en bepaalde gedragskenmerken, zoals op autisme gelijkend...

Lees meer»
Frontotemporale dementie

Frontotemporale dementie (FTD) is een vorm van dementie, waarbij het voorste gedeelte van de hersenen wordt aangetast. FTD is ook bekend als ziekte van Pick en...

Lees meer»
FTD

Frontotemporale Dementie (FTD) is een vorm van dementie, waarbij het voorste gedeelte van de hersenen wordt aangetast. Hierdoor treden geleidelijk...

Lees meer»
Gedragsverslaving

Mensen kunnen niet alleen verslaafd raken aan middelen, maar kunnen ook verslaafd raken aan bijvoorbeeld gokken en gamen, of zelfs aan eten of seks. Deze...

Lees meer»
Gegeneraliseerde angst

Mensen met een gegeneraliseerde angststoornis, ook wel piekerstoornis genoemd, zijn continu gespannen en piekeren voortdurend. Objectief gezien is er geen reden...

Lees meer»
Gevolgen niet-aangeboren hersenletsel

Na het oplopen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ,  door bijvoorbeeld een beroerte, hersentumor of hersenkneuzing, kunnen mensen last blijven houden...

Lees meer»
Gevolgen van verslaving

De gevolgen van een drugsverslaving of een gedragsverslaving kunnen groot zijn. Zowel lichamelijke als geestelijke gevolgen komen voor. Verslaafden kunnen...

Lees meer»
Gilles de la Tourette

Het syndroom van Gilles de la Tourette wordt gekenmerkt door motorische en vocale tics. Niet iedere tic is echter een uiting van dit syndroom.

Lees meer»
Hemianopsie

Hemianopsie is het gevolg van een hersenbeschadiging, meestal door een beroerte.

Lees meer»
Hersenbloeding

Ook wel beroerte, CVA of attaque genoemd. Er treedt een lek op in een hersenbloedvat, waardoor bloed de hersenen instroomt.

Lees meer»
Herseninfarct

Ook wel beroerte, CVA of attaque genoemd. Een deel van de hersenen krijgt te weinig bloed door een verstopping of door een dichtgeslibde ader.

Lees meer»
Hersenkneuzing

Als het hoofd een klap krijgt, dan kan het hersenweefsel beschadigd raken. Soms ontstaat hierdoor schade aan de buitenkant van de hersenen, maar ook de hersenen...

Lees meer»
Hersenletsel

Ook wel niet-aangeboren hersenletsel of NAH. Letsel aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven als gevolg van een ziekte (niet-traumatisch) of ongeval...

Lees meer»
Gevolgen van hersenletsel

Na het oplopen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen mensen blijvend last houden van de gevolgen

Lees meer»
Hersenontsteking

Hersenontsteking (of: encefalitis) is een ontsteking in het hersenweefsel. De grens met hersenvliesontsteking / meningitis is onscherp, omdat bij encefalitis ook...

Lees meer»
Hersenontwikkelingsstoornis

Een hersenontwikkelingsstoornis is een aandoening waarbij tijdens de zwangerschap de aanleg van de hersenen abnormaal verloopt. De gevolgen variëren van...

Lees meer»
Hersenschudding

Als het hoofd een klap krijgt, dan kan het hersenweefsel beschadigd raken. Soms ontstaat hierdoor schade aan de buitenkant van de hersenen, maar ook de hersenen...

Lees meer»
Hersenstamberoerte

Een infarct of bloeding in de hersenstam wordt een hersenstamberoerte genoemd. De hersenstam reguleert cruciale lichaamsfuncties, zoals bewustzijn, ademhaling en...

Lees meer»
Hersentumor

Een tumor is een gezwel dat het gevolg is van ongeremde celdeling. Tumoren kunnen ook in de hersenen voorkomen. Er bestaan veel verschillende soorten...

Lees meer»
Hersenvliesontsteking

Hersenvliesontsteking is een ontsteking van de vliezen die om de hersenen en het ruggenmerg liggen. In de meeste gevallen wordt het veroorzaakt door een bacterie...

Lees meer»
Hersenvocht

De hersenen nemen het grootste gedeelte van de schedelinhoud in beslag. Om deze relatief zachte hersenen te beschermen tegen de harde schedel, drijven ze in...

Lees meer»
Huntington

De Ziekte van Huntington is een erfelijke, progressieve hersenaandoening. Mensen met huntington krijgen te maken met ernstige motorische symptomen, met...

Lees meer»
Hydrocefalie

De hersenen nemen het grootste gedeelte van de schedelinhoud in beslag. Om deze relatief zachte hersenen te beschermen tegen de harde schedel, drijven ze in...

Lees meer»
Hypofyse

De hypofyse is een klier ter grootte van een erwt. Hij bevindt zich als aanhangsel aan de onderzijde van de hersenen bevindt (onder de hypothalamus). Een tumor...

Lees meer»
Idiopathische Intracraniële Hypertensie

Bij een Idiopathische Intracraniële Hypertensie (of: IIH) is er sprake van een verhoogde liquordruk door een verstoring van het evenwicht tussen productie...

Lees meer»
Insomnie

Ook wel slapeloosheid genoemd. Moeite met inslapen, lang wakker blijven, te vroeg wakker worden en niet meer kunnen inslapen zijn symptomen van insomnie.

Lees meer»
Kataplexie

Slaapstoornis met aanvallen van plotselinge spierverslappingen, veel voorkomend bij narcolepsiepatiënten, waarbij persoon helemaal verslapt.

Lees meer»
Katatonie

Katatonie is een syndroom wat gekenmerkt wordt door motorische symptomen, inactief gedrag (‘terugtrekgedrag'), opwinding en bizar (zich herhalend) gedrag....

Lees meer»
Klassiek autisme

Autisme valt onder de autismespectrumstoornissen (ASS). Andere vormen van ASS zijn:

Lees meer»
Klassieke lissencefalie

Klassieke lissencefalie is een ernstige aanlegstoornis waarbij de hersenschors (cortex) weinig of geen groeven (sulci) en windingen (gyri) heeft.

Lees meer»
Korsakov

Het syndroom van Korsakov is een ernstige vorm van hersenschade, die gekenmerkt wordt door geheugenstoornissen.

Lees meer»
Langdurige bewustzijnsstoornis (LBS)

Wanneer iemand uit een coma ontwaakt en de ogen opent, betekent dat niet automatisch dat diegene bij bewustzijn is. In sommige gevallen laat iemand geen of...

Lees meer»
Lewy body dementie (DLB)

Dementie met Lewy lichaampjes (lewy bodies) is een vorm van dementie die zich kenmerkt door ophopingen van het eiwit alfa-synucleïne in de hersencellen....

Lees meer»
Liquor

Ook wel hersenvocht genoemd. Vloeistof in de hersenkamers en tussen de hersenvliezen, die de hersenen beschermt tegen schokken.

Lees meer»
Lissencefalie

Lissencefalie is een groep van stoornissen waarbij de ontwikkeling van de hersenen en de opbouw van de hersenschors ( cortex ) is verstoord. De stoornis wordt...

Lees meer»
Manisch-depressieve stoornis

Ook wel bipolaire stoornis genoemd. Gekenmerkt door afwisselende perioden van overdreven opgewektheid en neerslachtigheid.

Lees meer»
ME

ME is een afkorting van Myalgische encefalomyelitis. Helaas bestaat er nog veel onduidelijkheid over ME. Al jaren is er discussie over de ziekten ME en CVS...

Lees meer»
Ménière

Ménière en tinnitus zijn aandoeningen die met de oren en de hersenen te maken hebben. De ziekte van Ménière is genoemd naar de 19e...

Lees meer»
Meningitis

Ook wel hersenvliesontsteking of nekkramp genoemd. Ontsteking van de vliezen die om de hersenen en het ruggenmerg liggen.

Lees meer»
Microcefalie

De lissencefalie met kleine hoofdomtrek (microlissencefalie) wordt veroorzaakt door erfelijke mutaties in genen, zoals het WDR62 gen (maar meerdere genen zijn...

Lees meer»
Migraine

Migraine is een hersenaandoening waarbij hoofdpijnaanvallen gepaard kunnen gaan met misselijkheid, overgevoeligheid voor licht of geluid, of...

Lees meer»
Miller-Dieker syndroom

Het Miller-Dieker syndroom is een ernstige vorm van de aanlegstoornis lissencefalie waarbij de hersenschors (cortex) weinig of geen groeven (sulci) en windingen...

Lees meer»
Moyamoya

Moyamoya is een progressieve aandoening van de bloedvaten naar de hersenen. Het deel van de grote halsslagaders ( a. carotis interna ) dat zich vlakbij de...

Lees meer»
MS

Multiple sclerose (MS) is een ziekte waarbij de bescherm- en isolatielaag rondom de zenuwen in de hersenen, ruggenmerg en oogzenuwen (het centrale zenuwstelsel)...

Lees meer»
Multipele systeem atrofie

MSA is een chronisch progressieve hersenziekte waarbij in meerdere delen (multipele systeem) van de hersenen cellen aangetast worden door het ziekteproces en...

Lees meer»
Multiple sclerose (MS)

Multiple sclerose (MS) is een ziekte waarbij de bescherm- en isolatielaag rondom de zenuwen in de hersenen, ruggenmerg en oogzenuwen (het centrale zenuwstelsel)...

Lees meer»
NAH

Ook wel niet-aangeboren hersenletsel of hersenletsel. Letsel aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven als gevolg van een ziekte (niet-traumatisch) of...

Lees meer»
Narcolepsie

Slaapstoornis. Narcolepsie is een slaap-waakstoornis waarbij onweerstaanbare slaapaanvallen zich plotseling voordoen.

Lees meer»
Neglect

Neglect is het gevolg van een hersenbeschadiging, meestal door een beroerte. Bij neglect wordt stelselmatig één lichaamshelft of een deel van...

Lees meer»
Nekkramp

Ook wel hersenvliesontsteking of meningitis genoemd. Ontsteking van de vliezen die om de hersenen en het ruggenmerg liggen.

Lees meer»
Neurofibromatose 1

Neurofibromatose (NF) is een erfelijke aandoening waarbij goedaardige gezwellen op zenuwen kunnen ontstaan. Deze goedaardige gezwellen worden neurofibromen...

Lees meer»
Neurofibromatose 2

Neurofibromatose (NF) is een erfelijke aandoening waarbij goedaardige gezwellen op zenuwen kunnen ontstaan. Deze goedaardige gezwellen worden neurofibromen...

Lees meer»
Niet-aangeboren hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel of NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven en is in te delen in twee soorten: traumatisch...

Lees meer»
Niet-responsief waaksyndroom

Langdurige comateuze toestand van patiënt. Zijn ogen zijn open, maar hij kan niet worden gewekt.

Lees meer»
Normale Druk Hydrocefalie

De hersenen nemen het grootste gedeelte van de schedelinhoud in beslag. Om deze relatief zachte hersenen te beschermen tegen de harde schedel, drijven ze in...

Lees meer»
Obsessief-compulsieve stoornis

Een dwangstoornis die wordt gekenmerkt door dwanggedachten (obsessies) en/of dwanghandelingen (compulsies).

Lees meer»
OCS

Obsessief-compulsieve stoornis. Dwangstoornis die wordt gekenmerkt door dwanggedachten (obsessies) en/of dwanghandelingen (compulsies).

Lees meer»
Onderzoekstechnieken

Elke aandoening of ziekte vraagt om een eigen manier van onderzoeken.

Lees meer»
OPS (schildersziekte)

Organo Psycho Syndroom. Ook wel schildersziekte genoemd. Aantasting van het zenuwstelsel door langdurig inademen van agressieve vluchtige oplosmiddelen.

Lees meer»
Paniekstoornis

Iemand die aan een paniekstoornis lijdt, wordt regelmatig overvallen door een korte, hevige angst. De paniek volgt op lichamelijke verschijnselen als ademnood,...

Lees meer»
Parasomnie

Verzamelnaam voor verschijnselen als slaapwandelen, nachtelijke angstaanvallen en perioden van slaapdronkenschap.

Lees meer»
Ziekte van Parkinson

Parkinson is een progressieve hersenaandoening waarbij de aansturing van spierbewegingen wordt aangetast.

Lees meer»
Parkinsonisme

Parkinsonisme is de naam die gebruikt wordt voor de kenmerkende combinatie van symptomen die voor het eerst beschreven is bij de ziekte van Parkinson. Deze...

Lees meer»
PDD-NOS

PDD-NOS staat voor Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified. PDD-NOS is een restcategorie van autismespectrumstoornissen (ASS).  ...

Lees meer»
Periventriculaire leukomalacie

Periventriculaire leukomalacie (PVL) is een beschadiging van het hersenweefsel die bij te vroeg geboren baby's kan optreden. Het is een beschadiging van de witte...

Lees meer»
Posttraumatische stressstoornis

Posttraumatische stressstoornis of PTSS is een psychische aandoening die kan ontstaan na het meemaken van schokkende, traumatische ervaringen. Patiënten...

Lees meer»
Prader-Willi syndroom

Het Prader-Willi syndroom is een zeldzame aangeboren aandoening met uiteenlopende kenmerken, waaronder spierslapte, vertraagde verstandelijke ontwikkeling en...

Lees meer»
Prolactinoom

Een prolactinoom is een tumor die te veel prolactine maakt, uitgaande van de hypofyse. Prolactine is het hormoon dat onder normale omstandigheden bij vrouwen...

Lees meer»
PSP

Progressieve ziekte waarbij er verlammingen optreden in het hersengedeelte dat de oogbewegingen regelt.

Lees meer»
PTSS

PTSS of posttraumatische stressstoornis is een psychische aandoening die kan ontstaan na het meemaken van schokkende, traumatische ervaringen.

Lees meer»
Puberhersenen

In de puberteit ontwikkelen bepaalde gebieden in de hersenen eerder dan andere gebieden. Waarschijnlijk zorgt deze onbalans in ontwikkeling voor het zo...

Lees meer»
Rett-syndroom

De ontwikkeling van kinderen met het Rett-syndroom is in eerste instantie normaal. Vanaf een leeftijd van 6-18 maanden stopt de ontwikkeling en gaat het kind...

Lees meer»
Schildersziekte

Ook wel OPS of Organo Psycho Syndroom genoemd. Aantasting van het zenuwstelsel door langdurig inademen van agressieve, vluchtige oplosmiddelen.

Lees meer»
Schizofrenie

Schizofrenie is een ernstige en complexe psychiatrische ziekte, die gepaard gaat met psychoses. Bij deze hersenaandoening verliest iemand het contact met de...

Lees meer»
Slaap-apneu

Slaapstoornis. Minstens 20 keer per nacht stokt de adem minimaal 10 seconden waardoor patiënt overdag slaperig is.

Lees meer»
Slaapstoornissen

Als iemand bijna elke nacht niet goed slaapt of overdag nog moe is, kan er sprake zijn van een slaapstoornis. Deskundigen zijn het er nog niet over eens waartoe...

Lees meer»
Slapeloosheid

Slaapstoornis, ook wel insomnie genoemd. Moeite met inslapen, lang wakker blijven, te vroeg wakker worden en niet meer kunnen inslapen zijn symptomen van...

Lees meer»
Syndroom van Asperger

Het syndroom van Asperger valt onder de  autismespectrumstoornissen  (ASS). Andere vormen van ASS zijn: (Klassiek) autisme PDD-NOS...

Lees meer»
Syndroom van Gilles de la Tourette

Syndroom waarbij motorische en vocale tics optreden. Tics zijn onwillekeurige, snelle, ongecontroleerde en stereotype bewegingen of (vocale) uitingen.

Lees meer»
Syndroom van Korsakov

Ernstige vorm van hersenschade door vitamine B-tekort, als gevolg van langdurig alcohol gebruik en slechte voeding, gekenmerkt door geheugenstoornissen.

Lees meer»
TIA

Bij een TIA (Transient Ischaemic Attack) is er sprake van een tijdelijk verminderde bloedtoevoer in de slagaderen van de hersenen. De symptomen duren meestal...

Lees meer»
Tinnitus

Het continu horen van geluiden die er niet zijn, zoals pieptonen, ruisen, suizen, brommen of fluiten.

Lees meer»
Traumatisch hersenletsel

Als het hoofd een klap krijgt, dan kan het hersenweefsel beschadigd raken. Soms ontstaat hierdoor schade aan de buitenkant van de hersenen. Ook de bloedvaten die...

Lees meer»
Tremor

Een tremor is een ritmische, bevende, onwillekeurige beweging die ontstaat wanneer spieren zich herhaaldelijk samentrekken en weer verslappen.  ...

Lees meer»
Verslaving

Verslaving is een begrip dat vaak genoemd wordt in het nieuws of in het dagelijks leven. Veel mensen drinken wel eens een glaasje alcohol. Het gebruik van...

Lees meer»
Waterhoofd

Ook wel hydrocefalie genoemd. Vergroting van de hersenkamers, veroorzaakt doordat hersenvocht niet kan worden afgevoerd.

Lees meer»
Wernicke

Neurologische aandoening waarbij patiënt verward is en loopstoornissen heeft. Gaat soms vooraf aan syndroom van Korsakov.

Lees meer»
Whiplash

Een whiplash wordt veroorzaakt door een verrekking van de nekspier, wat kan optreden bijvoorbeeld door een aanrijding van achteren. Het hoofd wordt dan met...

Lees meer»
Wittestofziekten

De hersenen bestaan uit witte stof en grijze stof. De grijze stof bestaat uit de cellichamen van de zenuwcellen en de witte stof bestaat uit de uitlopers van...

Lees meer»
X-LAG Lissencefalie

Dit syndroom is een ernstige vorm van lissencefalie waarbij ook een andere deel van de hersenen, de hersenbalk en het mannelijk genitaal zijn onderontwikkeld....

Lees meer»
Ziekte van Alzheimer

Progressieve ziekte waarbij hersenen aangetast worden, wat leidt tot ernstige vorm van dementie.

Lees meer»
Ziekte van Huntington

Erfelijke aandoening waarbij zenuwcellen in de hersenen afsterven, vooral in de hersendelen die bewegingen en verstandelijke vaardigheden aansturen.

Lees meer»
Ziekte van Parkinson

Tekort in de hersenen aan de neurotransmitter dopamine, waardoor de aansturing van de spieren wordt aangetast. Armen en benen gaan hierdoor beven.

Lees meer»
Ziekte van Wernicke

Neurologische aandoening waarbij patiënt verward is en loopstoornissen heeft. Gaat soms vooraf aan syndroom van Korsakov.

Lees meer»
Zuurstofgebrek rond de geboorte

Net zoals andere organen hebben de hersenen grondstoffen nodig voor de energievoorziening: glucose en zuurstof. Zuurstof doet de glucose verbranden, waardoor...

Lees meer»