We zetten alles op alles voor gezonde hersenen, om zoveel mogelijk levens te redden en herstellen.

Waarom we dit doen:

1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Van dementie, parkinson, een beroerte, depressie en migraine tot hersenletsel na een ongeluk. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Een hersenaandoening zet niet alleen jouw leven op z’n kop, maar ook dat van je omgeving. Vroeg of laat raakt het ons allemaal. Dit moet stoppen.  

De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en zetten we ons in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Ook verbinden we veel partijen in het werkveld om snellere en betere oplossingen voor mensen met een hersenaandoening te realiseren.

Onze doelen voor 2030 zijn:  

  • Minder sterfte en minder ziektelast door hersenaandoening
  • Mensen met een hersenaandoening worden herkend én erkend.

Onze resultaten in 2024

  • Meer behandelingen die hersenaandoeningen vertragen of stoppen
  • Meer behandelingen die klachten verminderen of het functioneren verbeteren
  • Meer mensen weten hoe ze het risico op hersenaandoeningen kunnen verkleinen
  • Meer kennis over en begrip voor hersenaandoeningen in de maatschappij
  • Meer patiënten krijgen de juiste zorg op het juiste moment.

Hoe we dat doen:

Voor iedereen
Alle aandoeningen tellen voor ons mee. We zijn de enige partij die opkomt voor iedereen met een hersenaandoening, om zoveel mogelijk mensen te laten profiteren van doorbraken.

Aandoeningoverstijgend
We zijn de enige die met een helikopterview verbanden legt tussen verschillende aandoeningen en alle mogelijke oplossingen.

Verbindend
We zijn dé partij die kennis en expertise in het werkveld koppelt, om snellere en betere oplossingen voor mensen met een hersenaandoening te realiseren.

Onafhankelijk
We werken vanuit een onafhankelijke, integrale visie en dienen maar één belang: dat van alle mensen met een hersenaandoening.


Hieronder treft u de samenvatting aan van de Meerjarenstrategie van de Hersenstichting 2019-2024. Hierin staat in vogelvlucht beschreven wat onze dromen en ambities zijn. En hoe we deze gaan verwezenlijken.


Wat we doen:

Bewustmaking
We vragen bij publiek en professionals begrip en aandacht voor mensen met een hersenaandoening. Dat is belangrijk want hersenaandoeningen zijn het grootste gezondheidsprobleem van nu en straks.

Fondsenwerving
Voor de strijd tegen gezondheidsprobleem #1 is veel geld nodig. We moeten nu investeren in gezonde hersenen voor later.

Onderzoek en ontwikkeling
We investeren in baanbrekende, nieuwe oplossingen die levens redden en herstellen. Elke ontdekking is een stap naar genezing of betere zorg.

Krachtenbundeling
We vormen samenwerkingsverbanden van onderzoekers, zorgprofessionals, patiënten en publiek voor de belangrijkste missie van nu en straks: gezonde hersenen voor heel Nederland.