Een rechtspersoon of natuurlijk persoon kan een Fonds op Naam oprichten. Als oprichter bepaalt u zelf de naam van het fonds, de doelstelling (die moet aansluiten bij de doelstellingen van de Hersenstichting) en hoe uw geld wordt besteed. U kunt bijvoorbeeld het vermogen of de rente toewijzen aan een bepaald onderzoek. De wetenschappelijke kwaliteit ervan toetst de Adviesraad voor Wetenschap en Innovatie van de Hersenstichting.

Voor meer informatie over een Fonds op Naam kunt u contact opnemen met Ellen Janssens via 06 20 99 53 77 of per mail.