Via de Hersenstichting worden meerdere onderzoeksprojecten met een zogenaamde Bestemmingsgift gesubsidieerd. U kiest als particuliere gever via de Hersenstichting een concrete bestemming: een bepaalde onderzoeker of een bepaald onderzoeksproject. De Hersenstichting laat de wetenschappelijke kwaliteit van het project toetsen en controleert de voortgang. Alle partijen (giftgever, onderzoeker en de Hersenstichting als intermediair) vinden deze vorm van financiering zeer nuttig.

Bekijk hier een voorbeeld van twee bestemmingsgiften voor het onderzoeksprogramma Snel Beter Behandelen.

Voor meer informatie over Bestemmingsgiften en andere manieren van bijdragen aan ons wetenschappelijk onderzoek en andere projecten kunt u contact opnemen met Gerdien Verboom via 06 – 16171585 of per mail.