Wanneer je 20 weken zwanger bent, kan je gynaecoloog een echo van je ongeboren baby maken. Op deze echo kan de gynaecoloog zien of je kindje bepaalde stoornissen heeft, zoals een anencefalie. Als dat zo is, kun je zelf besluiten of je de zwangerschap wel of niet wilt stoppen. De gynaecoloog en kinderarts kunnen je vertellen over de mogelijke gevolgen van beide keuzes. 

Als je eerder een kindje met een anencefalie hebt gekregen, dan is er een kans dat je nog een kindje met deze stoornis krijgt. Hoe groot deze kans is, kan een klinisch geneticus voor je onderzoeken. 

De Hersenstichting heeft bij het opstellen van deze tekst dankbaar gebruik gemaakt van adviezen van: 

  • Dr. Jolanda Schieving, kinderneuroloog, Radboudumc te Nijmegen

 

Deze tekst is 15-11-2023 gepubliceerd.