Steun onderzoek naar hersenschade na coronavirus

Crowdfundactie voor onderzoek naar hersenschade door coronavirus

Recent onderzoek van Amsterdam UMC toont aan dat het coronavirus nog schadelijker is dan eerder werd gedacht

Het coronavirus kan tijdens én na de infectie op verschillende manieren ernstige schade toebrengen aan de hersenen. Schade waar de patiënt direct en op langere termijn de negatieve gevolgen van ondervindt. Daarom is de Hersenstichting een crowdfundactie gestart om urgent onderzoek naar hersenschade door het coronavirus te financieren. De Hersenstichting roept iedereen op een bijdrage te leveren aan het onderzoek. Tot nog toe is er gezamenlijk al bijna 265.000 euro opgehaald. Er is echter nog ruim 60.000 euro nodig.

“Corona is primair een longziekte, maar heeft grote gevolgen voor de hersenen, ”zegt Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting. “Afgelopen week bleek uit het onderzoek van het Amsterdam UMC dat het virus ervoor kan zorgen dat het immuunsysteem in de hersenen op hol slaat. En dat is niet het enige. Sommige mensen krijgen zuurstoftekort in het bloed en daarmee ook in de hersenen. Verder kan het virus een hersenontsteking veroorzaken of de bloedstolling ontregelen. Een bloedstolsel kan een herseninfarct veroorzaken. Ook het lange verblijf op de intensive care is erg schadelijk voor de hersenen. Veel patiënten houden er blijvende cognitieve klachten aan over, zoals minder aandacht en concentratie, problemen met herinneren en met plannen.”

Schade na coronavirus behandelen, beperken of zelfs voorkomen

Bij sommigen zijn de gevolgen na het coronavirus blijvend. Waarom en hoe dit precies in de hersenen werkt, is helaas nog onbekend.

Prof. Caroline van Heugten, verbonden aan Maastricht University: “Het onderzoek van het Amsterdam UMC werd uitgevoerd bij coronapatiënten die overleden waren. Het is daarom juist nu zo belangrijk om ook de mogelijke hersenschade te onderzoeken bij coronapatiënten die het virus hebben overleefd. Als we weten wie welke klachten krijgt en waarom, kunnen we hersenschade bij coronapatiënten beter behandelen, beperken of zelfs voorkomen. Daarom moet er nu onderzoek naar gedaan worden, zodat nieuwe patiënten de juiste behandeling kunnen krijgen.”

“Hoe meer mensen doneren, hoe sneller de onderzoekers kunnen starten met het onderzoek. Ieders hulp is dus hard nodig”.

Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting

De onderzoekers prof. Caroline van Heugten en dr. Janneke Horn, verbonden aan Amsterdam UMC, zullen het onderzoek leiden zodra het bedrag van 325.000 euro binnen is. Tot nu toe is er al 265.000 euro opgehaald, maar is er nog ruim 60.000 euro nodig. “Hoe meer mensen doneren, hoe sneller de onderzoekers kunnen starten met het onderzoek. Ieders hulp is dus hard nodig”, aldus Heimens Visser.

Samen verkleinen we de kans op hersenschade na corona. Help je mee?

Met jouw donatie willen we onderzoeken hoe vaak de specifieke complicaties voorkomen, hoe ernstig deze precies zijn, wat de langetermijngevolgen zijn en hoe deze het beste behandeld kunnen worden.