In navolging van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) voor Volwassenen is er ook een aparte Zorgstandaard THL voor Kinderen & Jongeren ontwikkeld. Hiervoor is gekozen omdat deze doelgroep in een andere levensfase zit, waarbij de hersenen nog in ontwikkeling zijn. Daarnaast speelt, meer dan bij volwassenen, onderwijs een belangrijke rol.

Optimale zorg

In nauwe samenwerking met patiënten, naasten en professionals uit de zorg is de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel (THL) voor kinderen en jongeren geschreven. De Zorgstandaard beschrijft op een heldere manier hoe zorg optimaal en integraal georganiseerd kan worden zodat de jonge patiënt en zijn ouders/verzorgers de best mogelijke behandeling en begeleiding krijgen bij traumatisch hersenletsel. 

Jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar vormen de grootste risicogroep. Een andere kwetsbare leeftijdsgroep zijn de jongvolwassenen van 15 tot 24 jaar. Gevolgen kunnen pas na verloop van tijd optreden, zeker bij kinderen & jongeren. Zij komen het vaakst tot uiting in een transitiefase, een periode waarin er voor een kind veel verandert, zoals de overstap van basisschool naar middelbare school of als jongeren op zichzelf gaan wonen. Vroegtijdige signalering van hersenletsel is daarom van groot belang.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

App Breinstraat voor jongeren is nu een platform geworden

Naast de gebruikersversie voor ouders/verzorgers is er voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar de Breinstraat ontwikkeld. Dit was een app en is nu een platform wat op een toegankelijke en laagdrempelige manier informatie aan jongeren over wat zorg inhoudt als je hersenletsel hebt opgelopen, wat je te wachten staat en hoe om te gaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen in het dagelijkse leven.

Op dit platform kunnen jongeren ook hun eigen Hersenletselpaspoort maken. In ‘Mijn verhaal’ kun je informatie zetten zoals:

  • Persoonlijke gegevens
  • Hersenletsel
  • Gevolgen hersenletsel en hoe jij daarmee omgaat.

De invulling resulteert in aanbeveling thema’s en trefwoorden, die je in forum/video’s/chat Breinstraat helpt zoeken. Je kunt je antwoorden herzien wanneer je maar wilt en in PDF delen met anderen. Zoals je met je ouders, zorgverleners, klasgenoten, vrienden en leerkrachten. Zo wordt het delen van je verhaal een stuk gemakkelijker!

Van Zorgstandaard naar praktijk

De Hersenstichting wil echt goede kwaliteit van zorg voor deze patiënten. Om die reden heeft de Hersenstichting de implementatie van de Zorgstandaard gefaciliteerd; het in de praktijk brengen van de Zorgstandaard om de zorg daadwerkelijk te verbeteren.

In november 2016 zijn daarom vier pilotregio’s met subsidie van de Hersenstichting aan de slag gegaan met de implementatie van de Zorgstandaard. Deze implementatiefase is succesvol afgerond in Juni 2018. Er is een toolkit ontwikkeld, er zijn afspraken gemaakt in de regio – sociale kaart en een implementatieboekje met stappenplan waarin tips en adviezen zijn opgenomen die professionals kan helpen bij de implementatie van de Zorgstandaard in hun eigen regio. zie link: Zorgstandaard traumatisch hersenletsel – Hersenstichting