De Hersenstichting

Wij geloven dat iedereen zoveel mogelijk uit het leven moet kunnen halen. Wie je ook bent. Welke hersenaandoening je ook hebt. Als maatschappelijke organisatie willen we verder gaan dan alleen onderzoek financieren. We willen echt impact maken met ons werk voor mensen met én zonder een hersenaandoening.

Al meer dan 30 jaar leggen we met onderzoek verbanden tussen verschillende soorten aandoeningen. Want als je iets leert over de ene aandoening, kan dat ook van betekenis zijn voor een andere. Zo vinden we steeds meer oplossingen om overstijgend hersenaandoeningen beter te behandelen.

Maar we doen meer. We financieren ook innovatieve projecten in de praktijk om mensen met een hersenaandoening te helpen mee te doen in de maatschappij op het gebied van werk en sport bijvoorbeeld. Daarnaast geven we voorlichting over hersenaandoeningen, maar ook over het belang van gezonde hersenen. Hiervoor hebben we verschillende instrumenten beschikbaar zodat mensen zelf actief kunnen werken aan hun hersengezondheid.

Om dat te bereiken, werken we samen met onderzoekers, professionals, ervaringsdeskundigen en het publiek. Elke dag opnieuw. Met elkaar hebben we één doel voor ogen: gezonde hersenen voor iedereen. Wij willen er voor iedereen zijn en – als het maar even kan – iedereen helpen.

De Adviesraad voor Wetenschap en Innovatie

De Hersenstichting wordt volledig gefinancierd door particuliere donaties. Daarom vinden wij het uiterst belangrijk dat het geld op de juiste manier op een goede plek terechtkomt. Hierin speelt de Adviesraad voor Wetenschap en Innovatie (AWI) een cruciale rol. De AWI adviseert het bestuur van de Hersenstichting – en op verzoek de Raad van Toezicht – over te subsidiëren projectaanvragen. Ook wordt hij betrokken en geconsulteerd wanneer er twijfel bestaat over de voortgang van een gesubsidieerd project.

Daarnaast draagt de AWI met kennis en ervaring bij aan de realisatie van de impact van de Hersenstichting. De Adviesraad denkt mee met beleidskeuzes en manieren van financiering om zo ons werk te laten aansluiten bij de mogelijkheden in de praktijk. Hiermee willen we de impact van elke uitgegeven euro zo maximaal mogelijk maken.

Naast de AWI heeft de Hersenstichting ook een Adviesraad van Ervaringsdeskundigen (AVE). Vanuit het oogpunt van ervaringsdeskundigheid, kijken deze leden naar zaken als relevantie voor de doelgroep en doelgroepparticipatie in projecten. Ook zij adviseren het bestuur van de Hersenstichting over projecten. Waar mogelijk gebeurt dit in samenwerking met de AWI. Enkele malen per jaar ontmoeten leden van beide raden elkaar om ervaringen uit te wisselen en adviesvragen samen te beantwoorden.

Quote voorzitter em. prof. dr. M. de Visser: ‘De AWI bestaat uit gerenommeerde onderzoekers en artsen die tezamen het gehele terrein van hersenaandoeningen bestrijken. Ik ben erg dankbaar dat de AWI-leden zich belangeloos voor de Hersenstichting willen inzetten!’

Profiel Psychiater

Selectiecriteria profiel psychiatrie:

Wij zoeken een psychiater die:

 • … zowel gepromoveerd is als op dit moment actief onderzoek doet als in de praktijk werkt;
 • … ervaring heeft met goede kwaliteit en haalbaarheid van onderzoek en interventies in de praktijk;
 • … breed georiënteerd is (kennis en affiniteit met verschillende disciplines binnen de psychiatrie; volwassenen en/of jeugdpsychiatrie; diversiteit aan aandoeningen en interventievormen (bv. biologisch, psychologisch, sociaal);
 • … de samenwerking en versterking tussen de sociaal-maatschappelijke, psychologische en biologische visies binnen de psychiatrie zoekt en hier functioneel en professioneel mee omgaat;
 • … zich hard maakt voor transdiagnostische en interdisciplinaire aanpakken;
 • … en tot slot affiniteit heeft met innovaties binnen de psychiatrie.

Selectiecriteria voor alle AWI-leden:

 • Relevant CV zoals netwerk en werkzaamheden die aansluiten bij onze doelstellingen;
 • Fijne samenwerkingspartner die impactgericht is:
  • Dat wil zeggen goed bereikbaar en flexibel. De tijd voor de AWI is grotendeels planbaar vanwege bekende jaaragenda;
  • Staat achter de doelstellingen die de Hersenstichting wil bereiken;
  • Het belang van deze vrijwilligersfunctie inzien. Vrijwillig is niet vrijblijvend en geeft ook verantwoordelijkheden. De taak van de adviesraadleden heeft grote gevolgen voor de financiën van de Hersenstichting.
 • Veelzijdigheid van het AWI-lid:
  • Brede oriëntatie;
  • Overstijgend denken en adviseren;
  • Functioneel en professioneel omgaan met inhoudelijk verschillende zienswijzen.
 • Kan advies geven over (wetenschappelijke) projectaanvragen en ook het verder brengen van (onderzoeks)resultaten richting toepassing in de praktijk (‘the next step’):
  • Staat open voor en heeft kennis van diverse methodologische benaderingen. Gezien onze doelstellingen subsidiëren we niet alleen klassiek wetenschappelijk onderzoek, maar ook praktijkgerichte projecten en projecten in het sociale domein;
 • Voor een goede balans in de AWI zijn nieuwe AWI-leden bij voorkeur complementair aan zittende AWI-leden betreffende geografische spreiding en man-vrouw verhouding.
 • Voldoe je niet volledig aan het profiel maar denk je toch een relevante bijdrage te kunnen leveren neem contact op en laat weten wat je gedachten zijn.

Solliciteren:

Ben je geïnteresseerd om lid te worden van onze Adviesraad voor Wetenschap en Innovatie?

Mail je sollicitatie naar Malou Fanchamps, coördinator AWI, via awi@hersenstichting.nl, met vermelding van ‘Sollicitatie AWI-lid Psychiatrie’.