We zetten alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. 

Al meer dan 30 jaar leggen we verbanden tussen verschillende soorten hersenaandoeningen. Want als je iets leert over de ene aandoening, kan dat ook van betekenis zijn voor een andere. Zo vinden we steeds meer oplossingen om de hersenen gezond te kunnen houden, beter te behandelen en mensen met een hersenaandoening helpen mee te doen in de maatschappij.

Dit kunnen we niet zonder jullie, maar ook niet zonder onze achterban, donateurs en giftgevers. De Hersenstichting is grotendeels afhankelijk van publieke giften. We willen daarom graag laten zien welke impact wij samen bereiken. Om dit zo consistent mogelijk te doen, hebben we een aantal communicatierichtlijnen.

Vermelden van de Hersenstichting 

Wanneer je jouw project uitvoert dankzij onze (financiële) steun, is het noemen van de Hersenstichting in externe communicatie formeel onderdeel van de (financierings)voorwaarden. 

Door de Hersenstichting duidelijk te noemen in externe communicatie, is het voor onze donateurs en de Nederlandse samenleving zichtbaar wat er met de giften wordt gedaan en hoe waardevol deze zijn. 

Presentaties 

Geef je een presentatie of andere lezing op bijvoorbeeld een congres of intercollegiaal overleg? Gebruik dan het logo van het instituut waarvoor je werkzaam bent én het logo ‘Gefinancierd door de Hersenstichting’ of ‘Mogelijk gemaakt door de Hersenstichting‘.  

Hier vind je onze logo’s en een toelichting op het gebruik.  

Persberichten 

Vermeld in persberichten dat het project is uitgevoerd (mede) door (financiële) steun van de Hersenstichting. Bij voorkeur in de laatste zin van de intro. We worden bovendien graag bijtijds, uiterlijk drie dagen voor verzending, aangehaakt bij het opstellen van persberichten. Neem hierover contact op met onze persvoorlichter

Het kan ook voorkomen dat de Hersenstichting zelf besluit publiciteit te zoeken over het project of dat wij mediavragen krijgen naar aanleiding van het project. In dat geval rekenen wij op je medewerking. 

Interviews 

We stellen het zeer op prijs als je tijdens interviews (voor radio, tv of drukwerk) wil vermelden dat het project (mede) mogelijk is gemaakt door (financiële) steun van de Hersenstichting.  

We vragen je om onze persvoorlichter in te lichten over interviews en andere media-optredens. Op die manier zijn wij voorbereid op vragen van pers en publiek. 

Wetenschappelijke publicaties 

Noem de Hersenstichting bij de publicatie van wetenschappelijke artikelen als (co)financier, met de bewoording: ‘Dit project is mogelijk gemaakt met steun van de Hersenstichting’ of ‘We acknowledge the support from the Brain Foundation Netherlands’. 

Logo Hersenstichting 

Heeft de Hersenstichting het project (mede) gefinancierd of (mede) mogelijk gemaakt? Gebruik dan ons logo bij alle communicatie over het project. Bijvoorbeeld bij presentaties, posters, persberichten en artikelen. 

  • Gebruik het logo ‘Gefinancierd door de Hersenstichting’ als het project (mede) gefinancierd wordt door de Hersenstichting. 
  • Gebruik het logo ‘Mogelijk gemaakt door de Hersenstichting‘ als het project (mede) mogelijk wordt gemaakt door de Hersenstichting – op een andere manier dan met financiële steun. 

Hier vind je onze logo’s en een toelichting op het gebruik. 

Consortia 

De Hersenstichting financiert steeds vaker consortia, samenwerkingsverbanden van onderzoekers en (zorg)professionals die zich inzetten voor eenzelfde doel. Dit doen we samen met andere financiers, zoals ZonMw, Health~Holland en andere gezondheidsfondsen. Wanneer je project onderdeel uitmaakt van een consortium, gelden er vaak andere communicatieafspraken. Raadpleeg hiervoor de richtlijnen van jouw consortium.

Contact 

Heb je vragen naar aanleiding van de communicatierichtlijnen voor professionals? 

Neem dan via de mail contact op met Ellen Harsma, Communicatieadviseur Wetenschap.

Neem voor persberichten en andere media-uitingen contact op met onze persvoorlichter Tine van Heerikhuize, via media@hersenstichting.nl of 06-13 14 71 92.