Home
Privacy
Delen

Privacy statement

De Hersenstichting vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van donateurs, collectevrijwilligers en andere belangstellenden, zoals bezoekers van onze website, van essentieel belang voor haar activiteiten.

 

Persoonlijke gegevens van donateurs, collectevrijwilligers en belangstellenden, zoals bezoekers van de website, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Hersenstichting houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het Autoriteit Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag. De Hersenstichting staat geregistreerd onder nr. 1439723.
Ook houdt de Hersenstichting zich aan de gedragscode van Goede Doelen Nederland, de branchevereniging van goededoelenorganisaties. En de Hersenstichting is gerechtigd het DDMA Privacy Waarborg te voeren.

Verwerking persoonsgegevens

Wanneer u doneert, publicaties bestelt, een evenement bezoekt, gebruikmaakt van de interactieve diensten of anderszins contact heeft met de Hersenstichting, legt de Hersenstichting persoonlijke gegevens vast (zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres). De Hersenstichting gebruikt deze gegevens om haar statutaire taken en overige dienstverlening uit te voeren. Deze gegevens worden gebruikt voor het verwerken van uw donateurschap en giften. Bovendien worden deze gegevens bijvoorbeeld gebruikt om donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden te informeren over activiteiten, projecten of producten van de Hersenstichting. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u dit aangeven bij de Hersenstichting:
Hersenstichting
Postbus 191
2501 CD Den Haag

info@hersenstichting.nl

 

Wilt u geen e-nieuwsbrieven meer van de Hersenstichting ontvangen, dan kunt u gebruikmaken van de afmeldingsmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-nieuwsbrief die Hersenstichting verstuurt.

 

Alle persoonlijke gegevens en ander verstrekte informatie wordt door de Hersenstichting en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. De Hersenstichting stelt persoonlijke gegevens nooit beschikbaar aan derden.

 

De Hersenstichting draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Recht op inzage en correctie

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Uw verzoek kunt u indienen per brief of e-mail, voorzien van uw naam, adres, evt. telefoonnummer of e-mailadres en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Uw kunt deze richten aan:
Hersenstichting
Postbus 191
2501 CD Den Haag
info@hersenstichting.nl

 

Clickgedrag

Op de website van de Hersenstichting en de webapplicatie voor verzending van de e-nieuwsbrieven worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website en e-nieuwsbrieven te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de Hersenstichting haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

De Hersenstichting kan bij het aanbieden van haar diensten gebruikmaken van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De Hersenstichting maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site voor u gemakkelijker te make. Lees hier ons cookiestatement.

 

Op de site van de Hersenstichting kunt u links naar andere websites aantreffen. De Hersenstichting kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:

 

Hersenstichting

Postbus 191
2501 CD Den Haag

 

info@hersenstichting.nl

Wijzigingen

De Hersenstichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van de Hersenstichting.
Dit is contactinfo