Folder en brochures

Filter op producten:
Filter op onderwerp:

Kaartje | Vermoeidheid

Naar schatting krijgt meer dan de helft van de mensen met een hersenaandoening met vermoeidheid te maken. De impact van vermoeidheid op dagelijkse bezigheden zoals werk en hobby’s is groot. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor zijn omgeving. Het kaartje bevat enkele praktische tips om met deze vermoeidheid om te gaan.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Kaartje | Naasten

Als iemand getroffen wordt door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft dat gevolgen voor de getroffene, maar ook zeker voor zijn of haar omgeving. Vooral de partner van de persoon met NAH zal dagelijks met de gevolgen te maken krijgen. Het kaartje Partners bevat informatie en tips voor partners en naasten van mensen met NAH.

Download het kaartje gratis

Kaartje | Werken met hersenletsel

Voor mensen met hersenletsel is het vaak moeilijk om terug te keren op de werkplek. Men is niet altijd meer in staat om het werk dat ze voorheen deden te hervatten. Bovendien zijn beperkingen niet altijd direct zichtbaar, zoals een afgenomen werktempo of een beperkt overzicht. Overschatting en het overvragen van de werknemer ligt daardoor op de loer. Dit kaartje geeft waardevolle en praktische tips voor werknemers, werkgevers en overige professionals.

Prijs: gratis (verzendkosten post € 1,50)

Kaartje | Puberhersenen en alcohol

Eén van de grootste bedreigingen voor een gezonde ontwikkeling van puberhersenen is het drinken van alcohol. In het nieuwe kaartje Puberhersenen en Alcohol; Wat ouders kunnen doen zijn de meest recente wetenschappelijke inzichten over alcohol en puberhersenen verwerkt. Op korte en bondige wijze is vermeld wat er verandert in de hersenen van pubers, wat alcohol doet met puberhersenen en op welke manier ouders invloed kunnen uitoefenen op het drinkgedrag van hun pubers.

Het kaartje is bedoeld voor professionals, om hen te ondersteunen bij een gesprek met ouders van pubers.

Prijs: gratis