Home
Zorg
Zorgstandaard traumatisch hersenletsel
Delen

Zorgstandaard traumatisch hersenletsel

67.000 mensen worstelen dagelijks met de gevolgen van traumatisch hersenletsel, door een klap of val op het hoofd. Klachten als gevolg van traumatisch hersenletsel worden onvoldoende herkend en erkend, met name de onzichtbare gevolgen waardoor patiënten vaak geen adequate zorg en behandeling krijgen. De zorg moét beter, vindt de Hersenstichting.

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel

De sterke behoefte aan kwaliteitsafspraken in de zorg voor hersenletselpatiënten heeft geleid tot de totstandkoming van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. Een norm waarin helder staat beschreven wat er op het gebied van zorg mag worden verwacht, zowel door de patiënt als de professional.

 

Met de registratie in december 2017 door Zorginstituut Nederland is een belangrijke stap gezet. Het grote zorg aanbod moet beter op elkaar worden afgestemd, zodat patiënten de juiste zorg op het juiste moment vinden en krijgen. De implementatie van de Zorgstandaard zal structureel voor verbetering zorgen, door kortere lijnen en heldere afspraken .

Welke zorgstandaard mag u verwachten?

Er zijn twee zorgstandaarden ontwikkeld; één gericht op de zorg voor volwassenen en één gericht op de zorg voor kinderen en jongeren. In onderstaande brochures kunt u lezen welke behandeling en begeleiding u als burger, patient of naaste mag verwachten van zorgverleners bij traumatisch hersenletsel. Ook vindt u praktische informatie en tips:

 

 

Meer informatie voor professionals is te vinden via Zorgstandaard THL volwassenen en Zorgstandaard THL kinderen en jongeren.

Gevolgen traumatisch hersenletsel

Elke dag komen er 129 patiënten op de spoedeisende hulp die traumatisch hersenletsel hebben opgelopen, bijvoorbeeld door een val of klap op het hoofd, met een hersenschudding of hersenkneuzing als gevolg.

 

Een deel van de mensen die traumatisch hersenletsel oplopen herstelt volledig, een deel krijgt te maken met restverschijnselen. Je kunt daarbij denken aan stoornissen en beperkingen bij het bewegen of op cognitief, emotioneel, gedragsmatig en/of sociaal gebied. Vooral de onzichtbare (veelal cognitieve) problemen zoals vermoeidheid, vergeetachtigheid, concentratiestoornissen, prikkelgevoeligheid en verlies van initiatief maken het moeilijk om weer volledig als vanouds te functioneren. Het leven voor zowel de patiënt als zijn/haar omgeving is dan ook nooit meer hetzelfde als voorheen.

Geef om je hersenen

Één op de vier mensen heeft een hersenaandoening. Dat kan iedereen overkomen. Isabella werd op haar 13e aangereden door een scooter: “Het enige wat ik mij kan herinneren van het ongeluk is dat ik aan het fietsen was en iemand heel hard aan kwam rijden. Blijkbaar ben ik toen aangereden. Ze hebben me gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Op dat moment is alles in één klap veranderd en stond mijn hele leven op z’n kop. Toen ik uit coma kwam, kon ik niets meer. Net een vaatdoek, zoals mijn moeder het zegt. Ik moest alles opnieuw leren. Zindelijk worden, lopen, praten... alles. Ik blijf hopen dat ik op een dag alles weer kan wat ik voor het ongeluk ook kon.”

Dit is contactinfo