De actievoorwaarden zijn van toepassing op de sms-actie, onderdeel van de campagne ‘Geef parkinsonpatiënten kans op een beter leven’ van de Hersenstichting, ten bate van onderzoeken en projecten van de Hersenstichting, hierna te noemen: ‘actie’ voor het Nederlandse publiek, hierna te noemen: ‘deelnemers’, door de Hersenstichting.  

Omschrijving van de actie  

Het Nederlandse publiek wordt op verschillende manieren opgeroepen een sms te sturen met het woord ‘GEEF’ naar nummer 3669 en om van daaruit te doneren. Het betreft hier een vrijwillige en eenmalige donatie.  

Sms-actie ‘Geef parkinsonpatiënten kans op een beter leven’  

Via verschillende kanalen en middelen, zoals promo’s op tv, oproepen binnen tv-programma’s van onder andere RTL en online middelen, wordt de ontvanger van de boodschap opgeroepen de campagne te steunen met een sms naar 3669 met de sms-tekst ‘GEEF’. 

Voor deze sms naar 3669 (met de tekst ‘GEEF’) worden de normale kosten voor het verzenden van een sms-bericht gerekend. Vervolgens wordt deze sms beantwoord met een gratis retour-sms. In deze retour-sms staat een link naar een mobiele pagina waar men zelf het te doneren bedrag kiest. Via de eigen bank(omgeving) wordt de donatie via een iDEAL betaling in orde gemaakt. Men doneert echter pas als binnen de bank(omgeving) het gehele betaalproces is doorlopen. Dit betreft een eenmalige donatie. Hierna komt men op een bedankpagina van de Hersenstichting. 

Waar gaat de opbrengst van de actie naartoe? 

Het geld dat de Hersenstichting door deze actie ontvangt, is bestemd voor onderzoeken en projecten van de Hersenstichting. De Hersenstichting investeert in onderzoek naar oplossingen voor hersenaandoeningen en in projecten om de zorg en kwaliteit van leven voor patiënten te verbeteren. 

Parkinson onderzoeken

De komende jaren zal het aantal mensen met parkinson in Nederland enorm toenemen, van ruim 50.000 patiënten nu naar 80.000 patiënten in 2040. Die groeiende groep patiënten willen we zoveel mogelijk helpen. Daarom steunt de Hersenstichting verschillende projecten om klachten van patiënten te verminderen en de behandeling van de ziekte te verbeteren.

Artikel 1 Algemeen  

 1. De sms-campagne ‘Geef parkinsonpatiënten kans op een beter leven’ is georganiseerd voor mensen van 18 jaar of ouder, woonachtig in Nederland. Deelname aan deze actie houdt de aanvaarding in van de actievoorwaarden zonder enig voorbehoud. 
 1. Deelname aan de actie met de sms-tekst ‘GEEF’ is mogelijk tot en met 31 maart 2021. 
 1. De Hersenstichting behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden te allen tijde aan te passen. De Hersenstichting behoudt zich het recht voor de actie voortijdig te beëindigen of te verlengen. 
 1. Aan deze actie zijn naast de kosten voor het versturen van de sms en de donatie geen andere kosten verbonden.  

Artikel 2 Actie  

 1. De deelnemer doet mee aan de sms-actie ten behoeve van de campagne ’Geef parkinsonpatiënten kans op een beter leven’ van de Hersenstichting, door een sms met de tekst ‘GEEF’ te sturen naar 3669. Als reactie ontvangt de deelnemer een ‘retour-sms’ met een link naar een mobiele pagina, waar de deelnemer een donatiebedrag kan kiezen. Via een iDEAL betaling vanuit de eigen bank(omgeving) wordt de donatie aan de Hersenstichting voldaan. 
 1. De kosten van deze eenmalige donatie zijn afhankelijk van de keuze van de deelnemer zelf, exclusief de telefoonkosten voor het versturen van de sms. Heb je een abonnement inclusief gratis sms’en, dan zijn er geen extra telefoonkosten. 
 1. Dit is geen abonnementsdienst. Afmelden van deze dienst is dus niet nodig, omdat het een eenmalige dienst betreft. 
 1. Ben je jonger dan 18 jaar? Zonder schriftelijke toestemming van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger mag je niet meedoen aan deze sms-actie. Doe je mee, dan gaat de Hersenstichting ervan uit dat je de schriftelijke toestemming van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger hebt. 
 1. Voor het uitvoeren van deze dienst werkt de Hersenstichting samen met CM.com Netherlands B.V. ,CM Payments B.V en Abbi Insights.. CM Payments B.V. garandeert dat de gedoneerde bedragen vanuit de campagne bij de Hersenstichting terecht komen. CM Payments B.V. werkt onder vergunning van DNB. 

Artikel 3 Gegevens  

 1. Alle gegevens die de Hersenstichting verkrijgt in het kader van deze actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden behandeld.  Zie ook het privacy statement van de Hersenstichting: https://www.hersenstichting.nl/privacy 
 1. De gegevens worden verzameld ten behoeve van de Hersenstichting. 
 1. De Hersenstichting zal de verzamelde gegevens nooit verkopen aan derde partijen. 
 1. De Hersenstichting zal deelnemers mogelijk benaderen via het voor het sms’en gebruikte mobiele telefoonnummer om te bedanken voor het gestuude sms-bericht en/of de gegeven bijdrage, meer uitleg te geven over deze actie en het werk van de Hersenstichting en andere mogelijkheden te bespreken om een bijdrage te leveren aan het werk van de Hersenstichting. 
 1. Afmelden voor telefonisch contact kan direct tijdens het telefoongesprek, of stuur een e-mail met mobiel telefoonnummer met het verzoek ‘geen telefonische benadering Hersenstichting’ naar info@hersenstichting.nl
 1. Eventuele e-mails en sms updates van de Hersenstichting worden alleen aan het e-mailadres of mobiele telefoonnummer van een deelnemer gestuurd, indien deze daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.  

Artikel 4 Aansprakelijkheid  

 1. De Hersenstichting is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. 
 1. Meer specifiek is de Hersenstichting, niet aansprakelijk:  
 • voor de inhoud van de door deelnemers gemaakte uitnodiging via social media kanalen zoals (maar niet beperkt tot) Facebook, Twitter om ook te sms’en en eventueel daaruit voortkomende schade;  
 • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in het netwerk, computer hardware of software van welke aard dan ook, die tot gevolg heeft dat ten onrechte donaties sms’jes worden verstuurd of worden verrekend door de provider;  
 • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.  

Artikel 5 Diversen  

 1. Op deze actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie en/of de test voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag. 
 1. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Hersenstichting een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is. 

Contactgegevens Hersenstichting

Hersenstichting, Maanweg 174, 2516 AB Den Haag 
Telefoonnummer: 070-360 48 16 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar) 
E-mail: info@hersenstichting.nl
KvK nummer: 41155766 
De Hersenstichting is een ANBI 
RSIN: 0067.39.398 

Den Haag, februari 2021