Eén op de vier Nederlanders heeft een hersenaandoening. Zo blijkt uit onderzoek dat het RIVM uitvoerde in opdracht van de Hersenstichting. In 2016 stonden bij de huisarts 3,8 miljoen mensen geregistreerd met een hersenaandoening. Het daadwerkelijke aantal patiënten met een hersenaandoening ligt vermoedelijk nog hoger, omdat veel mensen geen medische hulp zoeken en dus ook niet worden geregistreerd.

De zorgkosten voor hersenaandoeningen bedragen jaarlijks ruim € 25 miljard, 27% van de totale zorgkosten van Nederland. Ook tonen de cijfers aan dat één op de vijf sterfgevallen het gevolg is van een hersenaandoening.

Hersenaandoeningen vormen een enorme belasting: voor patiënten, hun omgeving en voor de maatschappij. Voor de meeste hersenaandoeningen bestaan nog geen behandelingen die de aandoening kunnen vertragen of stoppen. Mensen met hersenaandoeningen moeten dus leren omgaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen van hun aandoening. In het dagelijkse leven heeft de omgeving vaak onvoldoende kennis van en aandacht en begrip voor deze gevolgen. Het is voor mensen met een hersenaandoening daardoor moeilijk en vaak onmogelijk om volwaardig te participeren in de maatschappij.

Bijdragen aan oplossingen

De Hersenstichting draagt bij aan oplossingen voor hersenaandoeningen en aan een beter leven voor deze groep patiënten en hun naasten. Dat ons werk belangrijk gevonden wordt en steeds meer steun krijgt, bleek opnieuw in 2017. Onze inkomsten waren in 2018 € 12,8 miljoen. Met dit geld kunnen we ons blijven inzetten voor gezonde hersenen voor iedereen. In het jaarverslag 2018 leest u wat wij het afgelopen jaar bereikt hebben.

Goede basis voor verdere groei

De Hersenstichting heeft een goede basis voor verdere groei die nodig is om onze droom waar te maken. We zijn financieel gezond. En we zijn een organisatie met bevlogen medewerkers, vrijwilligers, adviesraden en ambassadeurs en met een gedreven raad van toezicht. Samen zijn we ervan overtuigd dat de Hersenstichting het verschil kan maken voor mensen met een hersenaandoening. Dankzij alle mensen die ons financieel steunen met donaties, schenkingen, giften uit eigen acties of die meedoen aan de loterijen, kunnen wij ons mooie en belangrijke werk voortzetten. Wij danken iedereen voor de steun!