Eén op de vier Nederlanders heeft een hersenaandoening. Zo blijkt uit onderzoek dat het RIVM uitvoerde in opdracht van de Hersenstichting. In 2016 stonden bij de huisarts 3,8 miljoen mensen geregistreerd met een hersenaandoening. Het daadwerkelijke aantal patiënten met een hersenaandoening ligt vermoedelijk nog hoger, omdat veel mensen geen medische hulp zoeken en dus ook niet worden geregistreerd.

De zorgkosten voor hersenaandoeningen bedragen jaarlijks ruim € 25 miljard, 27% van de totale zorgkosten van Nederland. Ook tonen de cijfers aan dat één op de vijf sterfgevallen het gevolg is van een hersenaandoening.

Explosieve stijging aantal Nederlanders met hersenaandoeningen

Het aantal Nederlanders dat een beroerte krijgt, lijdt aan dementie of de ziekte van Parkinson zal tot 2040 explosief stijgen. De Hersenstichting heeft het RIVM gevraagd om een toekomstverkenning te maken. Uit die analyse blijkt dat het aantal patiënten dat in 2040 een beroerte heeft gehad met 54 procent stijgt, het aantal dementiepatiënten met 115 procent en het aantal mensen met de ziekte van Parkinson met 71 procent. En dit zijn slechts drie hersenaandoeningen van de in totaal honderden die voorkomen. Het positieve nieuws is dat we de afgelopen jaren al enorme stappen hebben gezet op het gebied van hersenonderzoek, waardoor er in de komende twintig jaar minder Nederlanders sterven aan de gevolgen van bijvoorbeeld een beroerte.

Hersenaandoeningen vormen een enorme belasting: voor patiënten, hun omgeving en voor de maatschappij. Voor de meeste hersenaandoeningen bestaan nog geen behandelingen die de aandoening kunnen vertragen of stoppen. Mensen met hersenaandoeningen moeten dus leren omgaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen van hun aandoening. In het dagelijkse leven heeft de omgeving vaak onvoldoende kennis van en aandacht en begrip voor deze gevolgen. Het is voor mensen met een hersenaandoening daardoor moeilijk en vaak onmogelijk om volwaardig te participeren in de maatschappij. En daarom moeten we blijven investeren in onderzoek, het geven van voorlichting en het verbeteren van patiëntenzorg.

Bijdragen aan oplossingen

De Hersenstichting draagt bij aan oplossingen voor hersenaandoeningen en aan een beter leven voor deze groep patiënten en hun naasten. In het jaarverslag van 2020 vertellen we wat we in 2020 hebben gedaan. Namens de Hersenstichting danken wij iedereen die ons steunt, met donaties, schenkingen, inzamelingsacties, of door mee te doen aan de goede doelen loterijen. Daarnaast danken wij natuurlijk ook al die duizenden vrijwilligers die zich het afgelopen jaar voor ons hebben ingezet.

We blijven ons met hart en ziel inzetten voor gezonde hersenen voor iedereen en hopen ook in 2021 op uw steun.