Doel van het onderzoek 

De onderzoekers willen patiënten helpen die door een hersenaandoening problemen hebben bij het omgaan met andere mensen. Sociale cognitie gaat over heel veel dingen. Het zorgt ervoor dat jij aan iemands gezicht kunt zien of diegene boos of blij is. Maar ook dat je weet dat het niet goed is om in een stil gezelschap ineens hard te gaan schreeuwen. Of dat je jezelf in iemand anders kunt verplaatsen.  

De onderzoekers willen de zogenaamde T-ScEmo behandeling* onderzoeken. Deze werkt al goed bij mensen bij traumatisch hersenletsel. Ze willen nu weten of de behandeling ook goed werkt bij mensen met hersenletsel door een andere oorzaak.  

* Een T-ScEmo-behandeling bestaat uit 20 sessies in een revalidatiecentrum, onder begeleiding van een ervaren neuropsycholoog. Tijdens de sessies leren patiënten: sociale informatie beter te zien en snappen, hierdoor andere mensen beter te begrijpen en zo het sociale gedrag en omgaan met anderen te verbeteren.

Wie kan er meedoen?  

Er is een aantal criteria waaraan u moet voldoen om mee te mogen doen aan het onderzoek, zoals: 

  • U heeft hersenletsel door bijvoorbeeld MS, een beroerte, een hersentumor of een infectie. 
  • U heeft problemen met de sociale cognitie. 

Wat houdt deelname in? 

Wanneer u zou willen deelnemen aan het onderzoek maken we een afspraak voor de eerste meting in het UMCG (Groningen). Deze meting bestaat uit neuropsychologische taken (bijvoorbeeld testen voor het geheugen en het concentreren) en vragenlijsten (bijvoorbeeld voor vermoeidheid en klachten in het dagelijks leven). Aan de hand van deze eerste meting (meting I) kijken we of u geschikt bent om deel te nemen aan het onderzoek.   

Indien u geschikt bent voor deelname aan het onderzoek wordt er geloot of u in de behandelconditie (50%) of op de wachtlijst (50%) terecht komt. In de behandelconditie zal u starten met de T-ScEmo behandeling, in de wachtlijstconditie gebeurt er in deze tijd even niets. Dan zal meting II voor beide groepen ongeveer 3 maanden na meting I plaatsvinden. Daarna wordt, in meting 3, onderzocht of eventuele effecten van de behandeling ook op de lange termijn aanwezig blijven.  

N.B. als u op de wachtlijst staat krijgt u na meting 3 alsnog de mogelijkheid om de behandeling te volgen. 

Meer informatie en deelnemen

Voldoet u aan bovenstaande criteria en heeft u interesse in deelname aan deze studie? Neem dan contact op via dit mailadres

Lees meer over het onderzoek 

Waarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek 

Als de T-ScEmo-behandeling ook goed werkt bij andere hersenziekten, kunnen veel meer patiënten geholpen worden. Zij hebben dan minder problemen met sociale cognitie en sociaal gedrag. Dat maakt dat zij minder last hebben van hun aandoening en een betere kwaliteit van leven hebben.

Wilt u deelnemen aan ander onderzoek?

Bekijk de onderzoeken