Doel van het onderzoek

MS en de ziekte van Parkinson zijn twee verschillende hersenaandoeningen die elk hun eigen kenmerken hebben. Er zijn ook overeenkomsten: patiënten ervaren vaak klachten zoals angst en depressie. Samen met een verminderd denkkracht, vermoeidheid en slaapproblemen kunnen deze klachten het dagelijks leven ernstig beperken. Medicijnen lossen deze klachten niet goed op en kunnen vervelende bijwerkingen hebben. Mogelijk kan regelmatig bewegen helpen voor dit soort klachten. Om dit verder te onderzoeken vergelijken wij in de HersenFIT studie drie verschillende vormen van fysieke training met elkaar.

Wie kan deelnemen aan het onderzoek?

  • Je hebt MS of de ziekte van Parkinson
  • Je bent ouder dan 18 jaar

Voor het onderzoek start plannen wij een gesprek waar wij ook enkele metingen uitvoeren om te controleren of je geschikt bent om deel te nemen aan de studie.

Wat houdt deelname in?

Voor metingen en trainingen kom je binnen 16 weken verschillende keren naar het Amsterdam UMC, locatie VUmc. De studie start met 4 weken waarin alleen metingen worden verricht. Metingen bestaan uit vragenlijsten, testen van het lopen, de stabalans en de handvaardigheid, bloedafnames en een MRI onderzoek. Na de eerste 4 weken van metingen start de trainingsperiode. Door middel van loting worden deelnemers in één van de drie trainingsgroepen ingedeeld.

De verschillende trainingen duren allemaal 8 weken en bestaan uit interval training, conditie training of beweegadvies. Interval training bestaat uit korte periode dat je zwaarder fietst, zoals bijvoorbeeld als je een brug omhoog moet fietsen, afgewisseld met periode dat je rustig fietst zoals wanneer je weer naar beneden van de brug af fietst. De conditietraining kan je vergelijken met uur buiten fietsen waarbij je het warm krijgt en mogelijk ook gaat zweten. Als je wordt ingedeeld in de beweegadvies groep, krijg je het advies om een minimaal aantal stappen per dag te zetten. Na afloop is er nog een periode van 4 weken waarin alleen metingen plaatsvinden.

Meer informatie en deelnemen

Mocht je meer informatie over de HersenFIT studie willen ontvangen dan kan je contact opnemen met de uitvoerend onderzoeker: Arianne Gravesteijn via email: HersenFIT@amsterdamumc.nl. Voor meer informatie kan je ook kijken op deze website: https://www.hersenfit.amsterdam/

Waarom steunt de HS dit onderzoek?

De Hersenstichting financiert onderzoek en innovaties zodat er behandelingen komen die hersenaandoeningen genezen, stoppen of vertragen of de kwaliteit van leven voor mensen met een hersenaandoening verbeteren. In deze studie willen de onderzoekers een geneesmiddel voor het behandelen van geheugenproblemen bij mensen met een lichte cognitieve stoornis onderzoeken. Daarmee draagt het onderzoek bij aan de doelstelling van de Hersenstichting: gezonde hersenen voor iedereen.

Wil je deelnemen aan ander onderzoek?

Bekijk hier de onderzoeken