Jeugdtrauma geeft gedurende het hele leven meer risico op depressie en komt voor in de vorm van misbruik, mishandeling en verwaarlozing. Ongeveer 1 op de 4 patiënten met een depressie heeft een jeugdtrauma meegemaakt. Patiënten met jeugdtrauma krijgen doorgaans ernstigere depressies op jongere leeftijd die lastig te behandelen zijn. Een effectieve behandeling voor mensen met een depressie na jeugdtrauma is dan ook wenselijk en hard nodig.

Bij jeugdtrauma raakt het stress-systeem en het stresseiwit glucocorticoïd receptor (GR) overbelast door een toename van het stress hormoon cortisol tijdens een kwetsbare periode in de vroege jeugd. Die ontregeling blijft het hele leven bestaan en lijkt iemand gevoeliger te maken voor depressie.

Doel van het onderzoek

In de RESET – medicatie studie onderzoeken we of het ontregelde stress-systeem ‘gereset’ kan worden met een geneesmiddel dat het stresseiwit GR blokkeert. Hiermee proberen we depressies bij mensen die jeugdtrauma hebben meegemaakt beter en sneller te behandelen.

Wie kan meedoen?

Volwassen personen met een depressie en jeugdtrauma worden gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Deelname is uiteraard geheel vrijwillig.

Wat houdt deelname in?

U wordt door middel van loting ingedeeld in een van de volgende twee onderzoeksgroepen: de interventiegroep óf de controlegroep. De interventiegroep slikt gedurende 7 dagen eenmaal daags het medicijn mifepriston (1200 mg/dag). De controlegroep slikt gedurende 7 dagen een placebo.

Naast inname van de studiemedicatie, zal er vijfmaal een onderzoeksmeting plaatsvinden:
• Voor de start van de studiemedicatie (basismeting), op onderzoekslocatie
• 8 dagen na start studiemedicatie, op onderzoekslocatie
• 6 weken na start studiemedicatie, op onderzoekslocatie
• 12 weken na start studiemedicatie, via videobellen en online vragenlijsten
• 6 maanden na start studiemedicatie, via videobellen en online vragenlijsten

Tijdens de onderzoeksmetingen stellen wij u middels een persoonlijk interview vragen over uw depressieve klachten en vragen we u om online vragenlijsten in te vullen over uw depressieve klachten, jeugdtrauma en andere onderwerpen, zoals veerkracht, stress en sociale steun. Daarnaast zullen er een aantal biologische metingen worden verricht om beter te begrijpen hoe en voor wie de studiemedicatie werkt. Hiervoor wordt er op verschillende momenten wat speeksel, bloed en een plukje haar afgenomen.

Tijdens de eerste onderzoeksmeting vragen we schriftelijke toestemming voor uw deelname. Uw reiskosten voor de onderzoeksmetingen worden vergoed. Ook ontvangt u bij voltooiing van alle onderzoeksmetingen een vergoeding van €100 in de vorm van cadeaubonnen.

Meer informatie en deelnemen

Meer informatie en screening voor deelname is mogelijk op de studiewebsite of mail naar dit mailadres.

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de Hersenstichting, en gesteund door de Landelijke Depressie Vereniging.

Wilt u deelnemen aan ander onderzoek?

Bekijk hier de onderzoeken