Onderwerpen op deze pagina:

Oorzaken van ADD

ADD bestaat uit een verzameling specifieke symptomen waarvan de oorzaak vaak erfelijk bepaald is. In ongeveer 75% van de gevallen is ADD gerelateerd aan erfelijke belasting, en is de kans aanwezig dat één van de ouders zelf ook ADD heeft. ADD is geen karaktertrek of opvoedingsfout. Wetenschappers beschouwen het als een neurobiologische stoornis: er zijn steeds sterkere aanwijzingen dat genetisch-biologische factoren een sleutelrol spelen. Binnen de groep van de neurobiologische stoornissen vallen ook de autismespectrumstoornissen (ASS), zoals klassiek autisme en het syndroom van Asperger. Dit betekent echter niet, zoals soms beweerd wordt, dat AD(H)D onder de autismespectrumstoornissen valt. 

Onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van veranderingen in de werking van de neurotransmitters dopamine en noradrenaline. Kenmerkend daarbij is dat vooral een tekort aan en/of een onevenwichtige balans van de twee neurotransmitters in het voorste gedeelte van de hersenen belangrijk lijkt te zijn. Bij mensen met ADHD kan deze verstoring in de neurotransmitters dopamine en noradrenaline leiden tot aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsief gedrag. 

Bij mensen met ADD zijn hyperactief en impulsief gedrag in mindere mate aanwezig of geheel afwezig. De aandachtsproblemen staat dan op de voorgrond. Het komt vaak voor dat kinderen met ADHD, naarmate ze ouder worden, minder hyperactief en impulsief gedrag vertonen en in hun volwassen leven getypeerd kunnen worden als iemand met ADD.

Diagnose

Er is geen eenduidige test voor ADD. De diagnose ADD wordt gesteld op basis van een of meerdere gesprekken met een psychiater of psycholoog met de relevante bevoegdheden. Soms kunnen hierbij ook gestructureerde vragenlijsten en gesprekken met familieleden of andere direct betrokkenen worden gebruikt.

Vaak gaat ADD bij volwassenen samen met andere psychische problemen. 70% van de mensen met ADD heeft ook last van depressiviteit, angst- en dwangstoornissen, verslaving aan alcohol of drugs of een persoonlijkheidsstoornis.

Heb je vragen over (de gevolgen van) een hersenaandoening of over behandelingen? Onze medewerkers van de infolijn helpen je graag. Neem gerust contact op via mail of telefoon.

Symptomen, kenmerken van ADD

 • Sneller afgeleid
 • Rusteloos
 • Stemmingsschommelingen
 • Vergeetachtig
 • Slaapproblemen
 • Ander tijdsbesef
 • Ongeorganiseerdheid
 • Onbewustheid
 • Dromerig
 • Probleem oplossend
 • Overgevoelig voor geluid / beeld
 • Sneller afgeleid
 • Rusteloos
 • Stemmingsschommelingen
 • Vergeetachtig
 • Slaapproblemen
 • Ander tijdsbesef
 • Ongeorganiseerdheid
 • Onbewustheid
 • Dromerig
 • Probleem oplossend
 • Overgevoelig voor geluid / beeld