De ontwikkeling van kinderen met het Rett-syndroom is in eerste instantie normaal. Vanaf een leeftijd van 6-18 maanden stopt de ontwikkeling en gaat het kind zelfs weer achteruit. De motoriek en communicatievaardigheden worden slechter. Vaak treedt ook epilepsie op. Het wordt veroorzaakt door een genetische mutatie op het X-chromosoom, en komt bijna uitsluitend bij meisjes voor.

Soms wordt het Rett-syndroom onder de autismespectrumstoornissen geklasseerd. Dit is eigenlijk niet juist. Hoewel het, net als autismespectrumstoornissen, ook een pervasieve ontwikkelingsstoornis is, wordt bij het Rett-syndroom aantoonbaar het zenuwstelsel aangetast. 

De Hersenstichting streeft ernaar informatie over hersenen en hersenaandoeningen op haar website zo correct mogelijk weer te geven. In samenwerking met experts op dit gebied wordt deze tekst uitgebreid.