grijs

9,17 miljoen euro voor leefstijlonderzoek Esther Aarts naar ouderen vrijgemaakt

Neurowetenschapper Esther Aarts ontvangt een Crossover-subsidie van NWO en partners, waaronder de Hersenstichting, voor haar MOCIA-project. Met deze subsidie moet vooruitgang geboekt worden voor leefstijlonderzoek onder ouderen. MOCIA richt zich op een gezonder brein tijdens het ouder worden.

Het MOCIA-programma van Esther Aarts richt zich op het kunnen signaleren van een verhoogd risico op cognitieve achteruitgang, en het verbeteren van preventie door het ontwikkelen van een gepersonaliseerde leefstijlinterventie. ‘De huidige vergrijzing gaat onvermijdelijk gepaard met een toename in het aantal ouderen met cognitieve achteruitgang. Voor optimaal cognitief functioneren is vroege preventie cruciaal. Momenteel zijn we echter niet goed in staat om te voorspellen wie een verhoogd risico heeft op cognitieve achteruitgang,’ aldus Aarts. ‘Daarnaast ontbreekt het aan gepersonaliseerde interventies om deze achteruitgang te voorkomen.’

“We weten steeds beter hoe de hersenen zich ontwikkelen, wat er verandert als we ouder worden en welke aandoeningen een gezonde veroudering in de weg staan”, vult Koko Beers, neurobioloog bij de Hersenstichting, aan. “Hierdoor weten we ook steeds beter hoe we de hersenen zo gezond mogelijk kunnen houden. Zo weten we dat het goed is om regelmatig te bewegen, voldoende te slapen, gevarieerd en gezond te eten en de hersenen te blijven uitdagen. We denken dat dit per individu verschillend werkt, maar weten nog niet goed hoe dit komt en hoe je kan voorspellen wat er wel werkt en wat niet. Daarom ondersteunen wij dit project vanuit de Hersenstichting.”

Gezonder brein

MOCIA staat voor ‘Maintaining Optimal Cognitive function In Ageing: a personalised lifestyle prevention approach’. Aarts: ‘Wij zullen een elders al bewezen effectieve leefstijlinterventie ter voorkoming van cognitieve achteruitgang testen met Nederlandse ouderen en verbeteren, waarmee we aanhaken bij een wereldwijd initiatief. We richten ons op individuele verschillen, voorspellende factoren en middelen om vervolgens gepersonaliseerde interventies te kunnen aanbieden bij mensen thuis. ‘Zo gebruiken we bijvoorbeeld sensortechnologie en andere eHealth-middelen om gedragsverandering te monitoren. Het uiteindelijke doel is een gezonder brein. Dat is een combinatie van een beter lange- en kortetermijngeheugen, verhoogde concentratie en meer flexibiliteit.’

Publiek-private samenwerking

Het Crossover-programma is nieuw binnen NWO en het projectvoorstel van Esther Aarts behoort tot één van eerste vijf die deze ronde gehonoreerd worden. Het is onderdeel van de NWO-bijdrage aan het Kennis- en Innovatie Contract 2018-2019. Met dit contract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren, met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken. In vergelijking met de ‘reguliere’ publiek-private samenwerkingen bestrijken de projecten in het Crossover-programma een breder palet van topsectoren en andere onderzoeksagenda’s.

Het project is een publiek-private samenwerking met aanvragers van acht kennisinstituten en acht co-financierende partijen. Naast de Radboud Universiteit zijn ook het Radboudumc, Wageningen Universiteit, Universiteit Twente, Maastricht Universiteit, Amsterdam UMC, UMC Groningen en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen betrokken.

De co-financierende partijen zijn Danone Nutricia Research, IMEC (OnePlanet Research Center), DSM Nutritional Products, Salut van VGZ, de Hersenstichting, Reckitt Benckiser/Mead Johnson Nutrition, Alzheimer Nederland en Wageningen Food and Biobased Research. Het project heeft een omvang van 9,17 miljoen euro, waarvan 6,25 miljoen euro wordt gefinancierd door NWO.