Alcoholgebruik bij tieners beïnvloedt hersenontwikkeling

Uit nieuw onderzoek, dat door de Hersenstichting is gefinancierd, blijkt dat alcoholgebruik bij jongeren samenhangt met een versnelde afname van de zogeheten grijze stof in de hersenen. Deze stof is belangrijk om bepaalde cognitieve functies zoals aandacht en geheugen optimaal te kunnen uitvoeren. Het onderzoek is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Vrije Universiteit Amsterdam.  

“Uit het onderzoek blijkt dat jongeren die regelmatig alcohol drinken een andere ontwikkeling van de grijze stof hebben, onder andere in het frontale (voorste) deel van de hersenen. Dit hersengebied gebruik je om je te kunnen concentreren, beslissingen te maken, impulsen te beheersen, het opmerken van fouten en het waarderen van beloningen. De gevonden verschillen in hersenontwikkeling kunnen mogelijk deze cognitieve functies beïnvloeden”, zegt hoofdonderzoeker prof. Hanan el Marroun (EUR), verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Hersenscans van jongeren 

Om de effecten op langere termijn te kunnen onderzoeken, gebruikten de onderzoekers data van drie eerder uitgevoerde studies. Bij deze studies werden er door de jaren heen hersenscans van jongere proefpersonen gemaakt. Deelnemers aan de studie waren tussen de 8 en 29 jaar oud. Mede-hoofdonderzoeker prof. Ingmar Franken (EUR): “Door jongeren te volgen vanaf een vroege leeftijd, konden we volgen hoe hun hersenen zich ontwikkelden vanaf het moment dat ze alcohol gingen gebruiken. Doordat er data beschikbaar waren van het moment voordat ze alcohol gingen drinken, konden we het effect van alcohol op de hersenen beter in kaart brengen.” 

Oorzakelijk verband nog nader onderzoeken 

Alhoewel het onderzoek een verband laat zien tussen alcoholgebruik en hersenontwikkeling, is het moeilijk om een oorzakelijk verband vast te stellen. Daarvoor is meer onderzoek nodig. “Wel laat dit onderzoek zien dat we de goede weg zijn ingeslagen met het alcoholbeleid voor jongeren. We hopen dat deze wetenschappelijke gegevens gebruikt worden in de preventie-strategie om zo mogelijke schadelijke gevolgen van alcohol te verminderen.” 

Waarom steunt de Hersenstichting onderzoek naar alcohol en puberhersenen? 

De Hersenstichting is een voorvechter van gezonde hersenen voor iedereen. Puberhersenen zijn nog in ontwikkeling en dus extra kwetsbaar. Juist in deze periode is het belangrijk om goed voor je hersenen te zorgen. Alcohol is een bedreiging voor gezonde puberhersenen, zo blijkt uit het nieuwe onderzoek.  

Meer weten over de effecten van alcohol op puberhersenen?

Lees meer

Wat doet de Hersenstichting nog meer op het gebied van alcohol en puberhersenen? 

De Hersenstichting investeert samen met 23 andere gezondheidsfondsen in de gezondheid van de Nederlandse jeugd via de Gezonde Generatie. Het doel is dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste is van de wereld. We willen dat alle kinderen en jongeren, ongeacht achtergrond, inkomen, opleiding of beperking, zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen. Onderdeel van de Gezonde Generatie is de Alliantie Alcoholpreventie. Doel van deze alliantie is dat de Nederlandse jeugd opgroeit in een samenleving waarin het makkelijk en normaal is om geen alcohol te drinken in een omgeving die hen daarbij ondersteunt. 

Daarnaast geeft de Hersenstichting voorlichting over gezonde hersenen, waaronder over puberhersenen en alcohol. Dit doen we door middel van een brochurekaartje en webinar

Brochure | Puberhersenen in ontwikkeling

Wil je meer informatie over de ontwikkeling van puberhersenen? En weten hoe je het beste kunt omgaan met pubergedrag? Deze brochure ( 30 pagina’s) biedt ouders van pubers informatie over de hersenontwikkeling van pubers en…