Aandacht voor preventie, beweging en mentale gezondheid in coalitieakkoord

De Hersenstichting is enthousiast over de aandacht voor preventie, beweging en de mentale gezondheid in het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”.  Ook wordt er geld gereserveerd voor onderzoek en wetenschap en wordt er aandacht besteed aan een inclusieve samenleving. Dat zijn positieve ontwikkelingen. Maar om de explosieve groei van het aantal mensen met een hersenaandoening in toom te houden, is er een nationaal kennis- en innovatieprogramma van minimaal tien jaar nodig met een structurele financiering. Een programma zonder scheidslijnen, waar verbanden worden gelegd en waar kruisbestuiving plaatsvindt tussen disciplines en domeinen, zoals psychiatrie en neurologie.  

Inclusieve samenleving

De afgelopen jaren hebben we al enorme stappen gezet op het gebied van hersenonderzoek, waardoor er minder Nederlanders sterven aan de gevolgen van bijvoorbeeld een beroerte. Tegelijkertijd moeten er steeds meer mensen met de vaak onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening leren leven. We zijn daarom blij met de aandacht voor een inclusieve samenleving en hopen ook op de ministeries te kunnen rekenen als het gaat om stages en banen voor jongeren met onder andere niet-aangeboren hersenletsel (NAH).  

  

Preventie

Ook zijn wij blij dat het kabinet Rutte 4 de Gezonde Generatie als doelstelling van het preventiebeleid heeft opgenomen. De Gezonde Generatie is een initiatief van 24 samenwerkende gezondheidsfondsen, waaronder de Hersenstichting. Het doel is dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste is van de wereld. Gezonde jeugd begint bij de eerste 1000 dagen van een kind als belangrijke basis voor de mentale, sociale en fysieke gezondheid op latere leeftijd. De opname mentale weerbaarheid in het Preventieakkoord is een goede ontwikkeling. We missen wel aandacht voor de wachtlijsten in de GGZ en het stijgend aantal vragen die we kunnen verwachten nu de coronacrisis aanhoudt.   

 

Investeren in onderzoek en wetenschap

In het Coalitieakkoord wordt ook een investering van 5 miljard euro in onderzoek en wetenschap benoemd. Specifiek wordt de ziekte van Alzheimer genoemd. Dat is goed nieuws. Maar niet alleen het aantal mensen met alzheimer stijgt, zo blijkt uit een toekomstverkenning van het RIVM. Ook het aantal mensen met bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, angststoornissen en beroertes neemt explosief toe. Om deze stijging in toom te houden moet het kabinet gaan investeren in Nationaal Plan Hoofdzaken. Samen met honderden wetenschappers, zorgverleners, fondsen hebben we het manifest Nationaal Plan Hoofdzaken geschreven. Het manifest bepleit een nationaal kennis- en innovatieprogramma hersen- en psychische aandoeningen.    

  

We zien uit naar de komende periode waarin de uitwerking van deze zaken beslag zal krijgen. De komende tijd zullen we de uitwerking van het coalitieakkoord nauwlettend in de gaten houden