Deur-aan-deurwerving n.a.v. uitzending EenVandaag

Al meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben een hersenaandoening. Helaas neemt de kans hierop nog elke dag toe. Want hersenaandoeningen zijn hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Dat mogen we niet laten gebeuren. We willen we dat iedereen zoveel mogelijk uit het leven kan halen. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen, dus werken we samen met onderzoekers, professionals, patiënten en het publiek.  

We blijven daarom kijken hoe aandoeningen voorkomen of behandeld kunnen worden, en te zorgen dat mensen met een hersenaandoening kunnen meedoen in de samenleving.  Dat doen we door onderzoek en innovaties te financieren, voorlichting te geven en het belang van onze hersenen overal op de agenda te zetten. Hier is veel geld voor nodig.  

De Hersenstichting wordt niet door de overheid gefinancierd en is afhankelijk van donateurs. Deur-aan-deur-werving is één van de manieren waarop wij donateurs werven. In alle uitingen benadrukken we de urgentie van ons werk en geven we voorlichting over de hersenen en het gezond houden van de hersenen. De kosten voor een geworven donateur en de terugverdientijd worden in al onze wervingskanalen goed in de gaten gehouden, zodat zoveel mogelijk geld aan de doelstelling wordt besteed. Deze kritische analyses hebben ervoor gezorgd dat de procentuele kosten van fondsenwerving in 2020 ten opzichten van de totale baten 18,4% waren (bron: jaarverslag 2020). Volgens het CBF-standaard mag dit maximaal 25% procent zijn. Als de kosten en terugverdientijd niet opwegen tegen de opbrengsten, stoppen we met de werving via dit kanaal 

De steun van al onze trouwe donateurs maakt het mogelijk dat wij elke dag aan onze missie mogen werken. Dankzij hen hebben wij al veel impactvolle onderzoeken en projecten mogen financieren die bijdragen aan ons doel; gezonde hersenen voor iedereen.