Groot effect

Een hersentumor heeft een groot effect op patiënten en hun omgeving. Gezond hersenweefsel komt door de tumor in de verdrukking. Dit kan leiden tot hoofdpijn, psychische en cognitieve veranderingen, epileptische aanvallen, uitvalsverschijnselen en andere klachten.

Omdat in het geval van primaire hersentumoren, zoals gliomen, tumorcellen in de hersenen als een web tussen gezond hersenweefsel zitten, zijn tumoren meestal moeilijk en slechts zelden volledig te verwijderen. Behandeling is lastig omdat het hersenweefsel kwetsbaar is en snel beschadigd raakt. Bovendien kunnen chemokuren en andere medicijnen door de bloed-hersenbarrière de hersenen veelal moeilijk bereiken.

Glioblastoom

Een glioblastoom is de meest voorkomende primaire hersentumor. Een groot deel van de patiënten overlijdt binnen een jaar na diagnose. Het is dan ook één van de meest kwaadaardige tumorvormen. De behandeling met onder meer een operatie, bestraling en chemotherapie, blijkt ineffectief. Meer onderzoek naar deze agressieve tumor is van groot belang. 

Bestemmingsgift Stichting Chanrone

Samen met Stichting Chanrone maakt de Hersenstichting al 10 jaar onderzoek naar glioblastomen mogelijk. Dankzij de bijdragen van Stichting Chanrone en andere donateurs die bestemmingsgiften geven voor onderzoek naar hersentumoren, kan Dr. Marike Broekman onderzoek doen. In het LUMC doet zij onderzoek naar mogelijke nieuwe technieken voor diagnostiek en karakterisering van dit type hersentumor, om zo meer te leren over deze tumoren en om patiënten beter te behandelen.

“Dankzij de giften van Stichting Chanrone hebben we ongelofelijk veel geleerd over hersentumoren. We hebben steeds meer inzicht in de communicatie tussen hersentumoren en andere cellen in de hersenen. Deze kennis hebben we nodig om nieuwe targets voor therapie te vinden en om betere diagnostiek te ontwikkelen. We zijn er nog niet, maar we hebben grote stappen kunnen zetten.”

dr. Marike Broekman

Alternatief voor risicovolle operatie

Momenteel is meer inzicht in de tumor alleen te verkrijgen door het weefsel van de tumor te bestuderen. Hiervoor is een risicovolle operatie nodig. De studie van Dr. Broekman hoopt hiervoor een alternatief te vinden door specifieke kleine blaasjes te gebruiken. Deze blaasjes zijn gevuld met allerhande stoffen en worden door alle cellen, dus ook de tumorcellen, gemaakt en komen vervolgens in het bloed en hersenvocht terecht. 

Broekman en haar team willen de specifieke inhoud van de blaasjes uit de tumor onderzoeken. Om deze vervolgens te gebruiken om een diagnose te stellen en het aanslaan van een therapie te volgen. Zo is een eerste invasieve operatie overbodig en kan relatief eenvoudig veel onderzoek worden gedaan naar een geschikte behandeling. Dit is een belangrijke stap richting betere behandelingstechnieken voor de patiënt.

“Het onderzoek van de afgelopen jaren heeft er ook voor gezorgd dat we veel jonge onderzoekers enthousiast hebben kunnen maken voor dit onderzoeksveld. Zo werken er steeds meer grote talenten aan oplossingen voor hersentumoren.”

dr. Marike Broekman

Marike Broekman

Marike Broekman, MD PhD JD, is sinds 2012 als neurochirurge met als aandachtsgebied neuro-oncologische chirurgie werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. In 2006 rondde zij haar geneeskunde opleiding af aan de Universiteit van Utrecht. In datzelfde jaar verdedigde zij haar proefschrift in Utrecht, gebaseerd op onderzoek gedaan bij de Moleculaire Neurogenetica Unit en het Centrum voor Moleculaire Beeldvorming onderzoek van het Massachusetts General Hospital (MGH) en de Harvard Medical School (HMS) te Boston. Zij ontving hiervoor de Rudolf Magnus prijs.

Tijdens haar opleiding tot neurochirurg in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, bracht zij een jaar door aan MGH/HMS. Sinds haar terugkomst in Nederland leidt zij een onderzoeksgroep die zich richt op het uitzoeken hoe een hersentumor met de omgevende cellen communiceert. Inzichten hierin gebruikt de groep om nieuwe diagnostische technieken en therapieën voor hersentumorpatiënten te ontwikkelen. Sinds mei 2018 is Broekman werkzaam bij Haaglanden Medisch Centrum en het LUMC.

Gerelateerde onderwerpen