De Hersenstichting draagt met € 40.000 bij aan de ontwikkeling van de STIL-brace. Het project staat onder leiding van IJsbrand de Lange, de uitvinder van de brace. Met de brace wil STIL patiënten met een tremor helpen om minder last te hebben van het trillen. Ongeveer 5% van alle mensen boven de 40 jaar heeft in meer of minder mate last van een tremor.

Kleine bewegingen zorgen voor veel last

Bij een tremor trillen je armen zonder dat je dat wilt. Je kunt het niet tegenhouden of stoppen. Dat maakt veel dagelijkse dingen moeilijker, zoals eten, drinken of schrijven. Dat is niet alleen onhandig, maar kan ook mentaal erg zwaar zijn. Je voelt je minder zelfstandig en kunt de dingen niet meer doen zoals je eerst deed.

Tremor is iets dat veel voorkomt bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Ook door het oplopen van hersenschade, essentiële tremor, MS of dystonie kun je last krijgen van tremor. Er zijn medicijnen en behandelingen tegen tremor. Die werken alleen niet altijd even goed, of zijn erg duur. Ook hebben ze soms vervelende bijwerkingen. Je bent kunt bijvoorbeeld vaak moe of duizelig zijn.

“Er is een grote vraag naar een betere tremorbehandeling. Zowel vanuit patiënt als de arts. Met dit onderzoek zetten we een belangrijke stap om tremor patiënten weer stabiele handen te geven.”

IJsbrand de Lange, uitvinder van de anti-tremor brace

Een brace tegen het trillen

STIL heeft een brace ontwikkeld die goed helpt tegen trillingen. Het team verwacht de trillingen met 80% te kunnen verminderen, zonder echte bijwerkingen. De brace doet twee belangrijke dingen:

  • De technologie in de brace maakt onderscheid tussen een trilling en een vrijwillige beweging.  
  • De brace geeft dan alleen een tegenkracht aan de trilling.  

De brace werkt zo de trilling van het lichaam tegen en zorgt voor stabiliteit.

Tijdens dit project wordt de brace verder ontwikkeld. Ook wordt er extra onderzoek gedaan. Om te bewijzen dat de brace goed werkt en om er zeker van te zijn dat deze veilig is.

Waarom steunt de Hersenstichting dit project?

Als de STIL-brace goed helpt tegen tremor, hebben veel mensen minder last van hun hersenaandoening. Ze worden weer zelfstandiger, wat de kwaliteit van leven verbetert.

Dit onderzoek draagt bij aan de doelstelling van de Hersenstichting: minder sterfte en ziektelast door hersenaandoeningen. Daarom steunt de Hersenstichting het project met € 40.000.

Meer over het project

STIL werkt tijdens dit project samen met het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft. Het project bestaat uit drie fasen:

1. De brace verbeteren
De brace is in de ontwikkelfase bij 1 persoon getest en werkte goed tijdens het drinken. De brace moet ook werken bij andere taken. Denk bijvoorbeeld aan eten, of het opdoen van make-up. Daarvoor wordt de brace verder aangepast.

2. Testen met patiënten
In de volgende fase gaan patiënten in het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft de brace testen. Er wordt gekeken of de brace goed werkt en veilig is voor patiënten.

3. Onderzoek van de resultaten
In de vorige fase zijn allerlei gegevens verzameld. Die worden onderzocht en gecontroleerd door de TU Delft. De resultaten worden daarna bekendgemaakt.

Welke resultaten verwacht het team?

Het team verwacht dat de brace het trillen bij een tremor met 80% kan verminderen. Ze denken dat de brace bij meer dan 50% van de patiënten zal werken. Ook verwachten ze dat er heel weinig tot geen bijwerkingen zijn, zoals vermoeide spieren.

Hoe ver is het project?

We willen dit project dit jaar, 2021, starten.

Wat is de volgende stap?

Als blijkt de brace goed werkt, wil het team deze beschikbaar maken voor iedereen die last heeft van tremor. De werking en effecten op de lange termijn kunnen verder onderzocht worden. Op die manier kan de brace uiteindelijk via de zorgverzekering worden vergoed.

De STIL orthese zelf ook proberen?
Dat kan via www.stilorthese.nl