De Hersenstichting draagt met € 200.000 bij aan een samenwerking van verschillende universiteiten en organisaties in de zorg. Doel van deze samenwerking is om mensen beter te informeren over het voorkomen van dementie. Dementie is na kanker en hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. Een op de vijf Nederlanders krijgt een vorm van dementie, dus het is een enorme winst als het risico op deze hersenaandoening verkleind kan worden.

Leefstijl en dementie

Bijna iedereen krijgt ooit eens met dementie te maken. Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans dat jij of iemand uit je omgeving dementie krijgt. Veel mensen denken dat dementie erfelijk is en dat er niets aan te doen valt. Maar dat is niet helemaal waar.

Als je ongezond leeft, heb je namelijk een grotere kans om dementie te krijgen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat in 40% van de gevallen ongezond gedrag als roken, overgewicht, weinig beweging en weinig sociaal contact een belangrijke oorzaak is.

Dat betekent dus ook dat een groot deel van die gevallen kan worden voorkomen met een gezonde leefstijl. Helaas weet lang niet iedereen dat. Het is belangrijk om die kennis bij zoveel mogelijk mensen over te brengen. Vooral bij groepen Nederlanders die een hogere kans op dementie hebben. Zo komt dementie bij mensen met een migratie-achtergrond bijvoorbeeld 3 tot 4 keer vaker voor.

Meer kennis voor minder dementie

De laatste jaren ontdekken wetenschappers steeds meer over dementie. Maar over de relatie tussen je leefstijl en de kans op dementie is nog niet zoveel bekend. Het Nederlands Dementie Preventie Initiatief (NDPI) wil daar verandering in brengen. Dit is een speciale samenwerking onder leiding van Maastricht UMC+ en het Radboudumc uit Nijmegen.

Binnen dit project gaan onderzoekers samenwerken en onderzoeken of een gezonde leefstijl de kans op dementie verkleint. Daarbij kijken ze extra goed naar doelgroepen met een hoger risico op dementie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een migratie-achtergrond en mensen met een lage opleiding en weinig inkomen.

Daarnaast willen de onderzoekers manieren ontwikkelen om mensen te helpen om hun leefstijl te veranderen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor meer kennis in de samenleving, maar ook door artsen te helpen om mensen persoonlijk beter te ondersteunen.

Waarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek?

Als meer mensen weten hoe belangrijk een gezonde leefstijl is om dementie te voorkomen, dan verkleint dat mogelijk de kans dat zij dementie krijgen. Hierdoor hebben minder mensen last van de gevolgen van dementie. Dit vergroot de kwaliteit van leven.

Hiermee draagt het onderzoek bij aan de missie van de Hersenstichting: gezonde hersenen voor iedereen. Daarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek met € 200.000.

Meer over het onderzoek

Het NDPI is een groot project, waarbij de Hersenstichting samenwerkt met Maastricht University, Radboudumc, Erasmus MC, Amsterdam UMC, Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Inholland, Pharos, GGD West-Brabant en Alzheimer Nederland.

Binnen deze samenwerking zijn er verschillende projecten. Deze projecten gaan bijvoorbeeld over het goed informeren van mensen over de rol van een gezonde leefstijl bij het voorkomen van dementie. Een ander project gaat weer meer over het daadwerkelijk begeleiden van mensen om gezonder te leven.

De Hersenstichting is vooral betrokken bij de projecten die gaan over het informeren van mensen en over het trainen en begeleiden van professionals in de zorg. Hierbij wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een landelijke campagne. De campagne wordt vertaald in het Turks en Arabisch, om zo meer mensen uit doelgroepen met een hogere kans op dementie te bereiken.

Welke resultaten verwachten de onderzoekers?

De onderzoekers verwachten meer wetenschappelijk bewijs te leveren voor de rol van gezond blijven bij het verkleinen van de kans op dementie. Die kennis helpt om Nederlanders hier bewust van te maken en om hun eigen leefstijl te verbeteren. 

Hoe ver is het onderzoek?

Het NDPI is op 1 december 2022 begonnen. In de eerste fase wordt er vooral onderzoek gedaan naar hoe mensen geïnformeerd willen worden over het voorkomen van dementie.