Home
Over ons
Keurmerken
Delen

Keurmerken

CBF

De Hersenstichting is door het Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend als goed doel. Het CBF is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de inzameling van geld door goede doelen.

 

Het CBF controleert of goede doelen met het keurmerk uw geld besteden in overeenstemming met beleid en (statutaire) doelstelling van dat goede doel. Alleen organisaties die professioneel werken, op een verantwoorde manier geld inzamelen en die zorgvuldig omgaan met het geschonken geld krijgen dit keurmerk.

De erkenningsregeling van het CBF, de toezichthouder van de goededoelensector, maakt deel uit van een beoordelingsstelsel dat door de sector zelf is ontwikkeld. De erkenning vervangt de vroegere keurmerken van het CBF en andere organisaties.

 

Het CBF controleert elke keurmerkhouder elke drie jaar op een groot aandeel onderdelen, zoals de wijze van en inrichting van het bestuur van het goede doel, de wijze van verantwoording in jaarverslag en jaarrekening en de wijze van toezicht op de organisatie.

ANBI

De Hersenstichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U leest op de website van de Belastingdienst meer informatie over geven aan goede doelen en de fiscale voordelen voor u.

 

Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer, voorheen fiscaal nummer) is 0067.39.398.

 

DDMA Privacy Waarborg

De Hersenstichting is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren. Door een jaarlijkse audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging voor dialoogmarketing DDMA of organisaties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens.

 

Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dit dat hun bedrijfsprocessen voldoen aan de eisen die de Wet aan gegevensverwerking stelt. Indien u denkt dat dit niet het geval is, kunt u op privacywaarborg.nl kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Dit is contactinfo