Met vragen over de werking van de hersenen, over (gevolgen van) hersenaandoeningen en/of over (wetenschappelijk) hersenonderzoek kunt u terecht bij de Infolijn. Onze ervaren voorlichters geven betrouwbare, algemene informatie over deze onderwerpen.

De Hersenstichting hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit document leggen wij uit hoe we hiermee omgaan.

De Infolijn is te bereiken via de volgende kanalen:

Een vraag waarin informatie over de gezondheid van een persoon is opgenomen en die via een ander kanaal van de Hersenstichting binnenkomt (zoals de algemene telefoonlijn, de post of via social media) wordt zoveel mogelijk doorgestuurd of doorverwezen naar de Infolijn.

Doeleinden

De Infolijn verwerkt uw gegevens met als doel de vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Hiervoor worden de verstrekte gegevens en de vraag opgeslagen in ons systeem. Daarnaast gebruiken we de vraag (geanonimiseerd) voor rapportages met als doel de kwaliteit van onze antwoorden blijvend te verbeteren. 

Bijzondere persoonsgegevens

Bij het stellen van een vraag deelt u mogelijk privacygevoelige gegevens met ons over bijvoorbeeld uw gezondheid of die van iemand uit uw omgeving. Informatie over de gezondheid van personen valt binnen de wet (AVG) onder bijzondere persoonsgegevens en zijn extra beschermd. Wij vragen daarom toestemming om de vraag vast te leggen en te beantwoorden. In sommige gevallen kunnen we een vraag voorleggen aan een deskundige uit ons netwerk. Hierbij zullen we de vraag altijd anonimiseren. De Hersenstichting behandelt zelf geen patiënten en heeft geen artsen en/of behandelaars in dienst. Voor een persoonlijk medisch advies of diagnose verwijzen we altijd naar de huisarts en/of behandelend specialist. 

Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens verkregen via de Infolijn niet langer dan noodzakelijk. Om u de mogelijkheid te geven nog op het antwoord te reageren, wordt uw vraag een korte periode bewaard. De gegevens in ons systeem worden periodiek geanonimiseerd zodat deze niet meer te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon.

Rapportage doeleinden (anoniem)

Om de kwaliteit van de Infolijn blijvend te verbeteren worden de vragen anoniem bewaard en geanalyseerd. Dit gebeurt op een manier waarbij de vragen niet te herleiden zijn naar een individueel persoon.

Chatbot en live-chat

Wanneer u een vraag stelt middels onze chatbot wordt het antwoord gegenereerd door onze chatbot. De content van de antwoorden is volledig door onze medewerkers opgesteld, we maken dus geen gebruik van gegenereerde antwoorden door middel van het samenvoegen van content vrij beschikbaar op websites. De data welke in de chat wordt ingevoerd, wordt enkel en alleen gebruikt om tot een informatie routering te komen en mensen zo van een antwoord te voorzien.  

In het geval van een live-chat is dit vergelijkbaar met een telefoongesprek. De Infolijn verwerkt uw gegevens met als doel de vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Hiervoor worden de verstrekte gegevens en de vraag opgeslagen in een separate database.  

Algemene privacyverklaring

Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, is terug te lezen in onze algemene privacyverklaring.

Wijzigen Privacyverklaring

De Hersenstichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van de Hersenstichting. De laatste aanpassing op deze pagina is gedaan op 10 augustus 2023.