Vanaf 11 maart 2024 staat de nieuwe ‘Op Stap’-subsidieregeling weer open voor mooie aanvragen.
Wil je geïnspireerd worden? Kom dan naar de inspiratiedag 28 maart a.s.

Waarom is deze subsidie belangrijk?

Wij willen dat iedereen met een hersenaandoening kan meedoen in de samenleving. Maar meedoen is niet altijd vanzelfsprekend. Het is dan fijn dat er initiatieven zijn waar mensen met een hersenaandoening lotgenoten kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen of meer informatie kunnen krijgen over hun hersenaandoening en hoe zij om kunnen gaan met de gevolgen hiervan.

Patiëntenverenigingen, stichtingen, facebook-groepen of platforms kunnen hierin van grote betekenis zijn. Maar ook zorgaanbieders en behandelaars kunnen soms wat extra’s gebruiken om iets moois te organiseren voor hun achterban/doelgroep. En daar kan deze regeling net dat (op)stapje voor zijn!

Wie kan aanvragen? 

De subsidieregeling is voor een bredere doelgroep van toepassing. Voorwaarde is dat een patiëntenorganisatie, stichting, online platform of -lotgenotengroep langer dan 6 maanden actief is. Een KVK-nummer is ook een voorwaarde; als dit niet bekend is of nog niet is aangevraagd, neem dan eerst contact met ons op. De aanvrager(s) kunnen ook meerdere (patiënten)organisaties zijn die hun krachten willen bundelen om op deze wijze meer impact te genereren.

Voorbeelden samenwerking met meerdere organisaties

Dien je samen met andere organisaties een aanvraag in, toon dan de meerwaarde aan van de samenwerking. Zoals: hoe kunnen jullie met geld meer bereiken? Voorbeelden van samenwerkingen:

  • Je werkt samen met andere organisatie(s) in jouw regio. Dit kunnen organisatie(s) zijn die zich ook richten op jouw doelgroep, zoals zorginstellingen of revalidatiecentra of een inloophuis.
  • Ook kunnen het organisaties zijn die aanvullend aan elkaar zijn, waardoor jullie je krachten kunnen bundelen. Bijvoorbeeld ouders die zich verenigen en samen met professionals in zorg en onderwijs een activiteit oppakken. Of een regionaal 1e lijns netwerk dat samen met ervaringsdeskundigen een training ontwikkeld.

Voorwaarden 

De regeling heeft dit jaar aangepaste voorwaarden – met een belangrijke wijziging. Ook aanvragers die in 2023 een toekenning hebben gekregen kunnen opnieuw een aanvraag indienen voor 2024.

Er kan een bedrag van maximaal € 5.000 worden aangevraagd. Vraag je met meer organisaties aan dan kan er een verdubbeling van de subsidie aangevraagd worden. Neem in dat geval contact met ons op.

Bij de beoordeling van het project kijken wij o.a. of:

  • Het een nieuw initiatief is of een bestaand initiatief wat op andere wijze of op een andere plek georganiseerd kan worden;
  • De behoefte van de doelgroep (patiënten, naasten, ervaringsdeskundigen) aantoonbaar wordt gemaakt en dat ook ervaringsdeskundigen worden betrokken bij de opzet en/of uitvoering van het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  • Het project/initiatief bijdraagt aan het welzijn van mensen met een hersenaandoening;
  • Het project/initiatief inzet op meedoen in de maatschappij (in verschillende levensdomeinen zoals werk, school, vrije tijd, etc);
  • Bijdraagt aan verbetering van kwaliteit van leven;
  • Inzet op (maatschappelijke) erkenning en herkenning van hersenaandoeningen; 
  • Bijdraagt aan het voorkomen of verminderen van stigma’s

Bekijk hier alle voorwaarden en criteria van de ‘Op stap’ subsidie

Wil je advies over het opstellen van een projectplan of het in kaart brengen van de behoefte vanuit je achterban? PGO Support kan helpen om je ambities verder vorm te geven en als organisatie meer impact te maken. Interesse? Neem vrijblijvend contact op met adviseur Marion Koppelman

Procedure 

Aanvragen kunnen vanaf 11 maart 2024 ingediend worden via het aanvraagformulier.
Stuur de aanvraag voor je project/event/activiteit in vòòr 17 mei 2024.

Inspiratiedag

Verschillende organisaties laten je graag zien welke projecten zij hebben gerealiseerd met behulp van de Op Stap subsidie. PGO Support biedt extra informatie over mogelijkheden voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij het indienen van de aanvraag. Maar vooral is er ruimte om te netwerken, ervaringen uit te wisselen en mogelijkheden tot onderlinge samenwerking te verkennen. Wil je naar de inspiratiedag komen op 28 maart a.s. in Ede?

Klik hier voor meer informatie en aanmelden!

Mocht je vragen hebben of je idee passend is en/of wil je meer informatie, mail dan naar opstap@hersenstichting.nl  t.a.v. Barbara.

Voorbeelden van gehonoreerde projecten

In 2023 zijn er 17 aanvragen voor de Op stap-subsidie toegekend en 7 aanvragen afgewezen. In totaal is er een bedrag van € 93.246,03 toegekend.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van gehonoreerde projecten uit andere jaren ter inspiratie.

Project: ‘Een Steekje Los’ 
De Hersenstichting draagt met 10.000 euro bij aan dit project van Stichting de Bagagedrager. Het eerder ontwikkelde spel ‘Een steekje los?’ voor patiënten helpt om het gesprek aan te gaan over (de gevolgen van) NAH of een psychische aandoening. Omdat directe naasten andere behoeften hebben dan patiënten zelf, is er een familie set van het spel ontwikkeld. In dit project worden tenminste 24 familie-ervaringsdeskundigen opgeleid en getraind om het spel te gebruiken in hun contacten met naasten.

Project: NAHerstel Academie
De NAHerstel Academie is een nieuw initiatief van Stichting HersenletselSupport voor en door mensen met hersenletsel. Met een bijdrage vanuit de ‘Op Stap’ subsidie wordt een nieuw platform ontwikkeld.
Op dit platform worden o.a. ervaringsverhalen gedeeld van ervaringsdeskundigen die graag hun kennis en kunde op informele wijze willen inzetten voor anderen en kunnen mensen met hersenletsel inspiratie, motivatie en informatie vinden van andere ervaringsdeskundigen.

Project: Eigen Regie
De Hersenstichting ondersteunt het project ‘Eigen Regie’ van Oudervereniging Balans en Stichting Mama Vita met 10.000 euro. Het project betreft een nieuw regionaal kennis- en trainingsprogramma voor ouders van kinderen (van alle leeftijden) met een ondersteuningsbehoefte (zoals ADHD, ADD, DCD, etc). Het nieuwe (regionale) kennis- en trainingsprogramma vergroot de eigen regie van deze ouders, doordat de ouders sneller en beter de juiste informatie en ondersteuning vinden wanneer hun kind vastloopt op school.

Benieuwd welke subsidies we nog meer hebben?