Wij willen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Soms heb je net dat steuntje in de rug nodig om als vereniging of stichting iets op touw te zetten, te organiseren of te ontwikkelen wat voor jouw achterban/doelgroep van belang is. En dan kan deze regeling net dat (op)stapje zijn!

De Hersenstichting draagt graag bij aan de ondersteuning van mensen met een hersenaandoening en hun naasten. Belangrijke thema’s hierbij zijn: versterken van mentale fitheid, het weer mee kunnen doen in de maatschappij, verbetering van kwaliteit van leven en (h)erkenning van hersenaandoeningen. Voorstellen die ingediend worden zijn gericht op bovenstaande thema’s. Denk aan concrete projecten of activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld werk, bewegen, vrije tijd en sociaal contact, maar ook bijeenkomsten voor het ophalen van ideeën bij je achterban (survey/achterban-raadpleging).  

Belangrijkste voorwaarden 

Er kan een bedrag van maximaal €5.000 worden aangevraagd. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de Hersenstichting gelden een aantal voorwaarden en criteria die je hieronder kan downloaden.

Wie kan aanvragen? 

De aanvraag kan worden ingediend door verenigingen, stichtingen en online platforms of -groepen die langer dan 6 maanden actief zijn. De aanvrager(s) kunnen ook meerdere patiëntenorganisaties zijn die hun krachten willen bundelen om meer impact te genereren. 

Procedure 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de Hersenstichting dien je een speciaal aanvraagformulier in te vullen.

De eerste ronde voor de Op Stap regeling is in mei 2022 gesloten en we hebben 29 projecten kunnen honoreren. In het voorjaar 2023 zal er een nieuwe ronde van start gaan. Houd onze website en socials in de gaten voor deze volgende mogelijkheid.

Meer informatie 

Mocht je vragen hebben of je idee passend is en/of wil je meer informatie, mail dan naar meedoen@hersenstichting.nl t.a.v. Els of Barbara.