De Hersenstichting wil de maatschappelijke participatie van mensen met een hersenaandoening vergroten. Patiëntenverenigingen spelen daarbij een belangrijke rol. Via deze verenigingen wordt duidelijk welke problematiek speelt ten aanzien van maatschappelijke participatie. De verenigingen verzorgen lotgenotencontact en behartigen de belangen van mensen met een hersenaandoening en hun omgeving. De Hersenstichting onderhoudt goede contacten met deze verenigingen.

Ervaringsdeskundigheid en patiënten verenigingen

De Hersenstichting vindt inbreng van ervaringsdeskundigen, zoals patiënten en mantelzorgers, van groot belang. Vandaar dat alle projectvoorstellen die bij de Hersenstichting binnenkomen, behalve door wetenschappelijke experts en adviesraadleden, ook worden getoetst door ervaringsdeskundigen. Met als doel de belangen van de doelgroep en het perspectief van de patiënten te waarborgen. De Hersenstichting heeft een eigen adviesraad van ervaringsdeskundigen (AVE) en de komende tijd wordt geïnvesteerd in het verder uitwerken van doelgroep participatie in brede zin.

Vanuit de Hersenstichting willen we deze organisaties ook van harte ondersteunen. Daarom hebben we de collecteregeling en is de Op Stap regeling Hersenstichting in het leven geroepen. Op een laagdrempelige wijze kunnen patiënt organisaties, patiënt bewegingen een aanvraag voor financiële ondersteuning doen voor bv een activiteit, bijeenkomst of webinar etc.

Op deze wijze samenwerken en ondersteunen van verenigingen die mensen met een hersenaandoening vertegenwoordigen is dus heel belangrijk. Voor meer informatie kunt u mailen naar Els van der Rhee, relatiemanager via aanvraag@hersenstichting.nl of opstap@hersenstichting.nl.