Per 1 januari 2021 hebben de Edwin van der Sar Foundation en de Hersenstichting hun krachten gebundeld. 

De Edwin van der Sar Foundation realiseert projecten ter ondersteuning van mensen met hersenletsel op het gebied van revalidatie, participatie en preventie. Door middel van beweging, deskundige begeleiding en uitdaging wil de Foundation de kwaliteit van leven en het toekomstperspectief van mensen met hersenletsel verbeteren. Beide stichtingen werken al enkele jaren succesvol samen aan diverse projecten om mensen hersenletsel te helpen. Met deze samensmelting kunnen de huidige en nieuwe projecten verder worden uitgebreid. 

Revalidatie

Beweging is een bewezen middel om lichaam- en hersenfuncties te verbeteren en geeft bovendien energie en zelfvertrouwen. Daarom realiseren wij beweegaanbod specifiek voor mensen met hersenletsel op honderden locaties in Nederland. Daar kunnen mensen onder aangepaste omstandigheden en professionele begeleiding verder werken aan hun herstel.

Participatie 

Naast beweging is ook het meedoen in de maatschappij enorm belangrijk voor onze doelgroep. Door begeleiding en talentontwikkeling willen wij daarom ook het maatschappelijk perspectief verbeteren voor mensen met hersenletsel. Met name voor jonge mensen met NAH die nog een heel leven voor zich hebben.

Preventie

Hoe houd je je hersenen gezond en fit? Hoe kun je hersengezondheid bevorderen en beschermen? Wij zien voor onszelf een belangrijke taak weggelegd als het gaat om preventie. Voorkomen is immers beter dan genezen. Dit doen wij door een gezonde en actieve levensstijl te promoten en gratis webinars en theaterlezingen over dit onderwerp te organiseren. Daarnaast promoten en stimuleren wij het (vrijwillig) gebruik van een fietshelm bij jonge kinderen.