Gelukkig is deze tumor bijna altijd goedaardig. Dat betekent dat de tumor kan groeien, maar zich niet verspreidt naar andere delen van je lichaam. 

De eerste klachten zijn meestal moeite met horen, oorsuizen, duizeligheid of wankelen. Als de tumor groeit, kunnen er nieuwe klachten ontstaan. Zoals minder gevoel of pijn in je gezicht. Of een verlamming aan 1 kant van je gezicht. Een grote brughoektumor kan ook een waterhoofd veroorzaken. 

Meestal zit een brughoektumor aan 1 kant van het hoofd. Maar het kan ook zijn dat de tumor aan beide kanten zit. Dit is vaak het geval bij neurofibromatose type 2 (NF2)

De Hersenstichting heeft bij het opstellen van deze tekst dankbaar gebruik gemaakt van adviezen van: 

  • Dr. Marike Broekman, neurochirurg, LUMC Leiden en Haaglanden Medisch Centrum