Vormen van parkinsonisme

Bij de volgende aandoeningen is er sprake van parkinsonisme:

Ziekte van Parkinson

Door de ziekte van Parkinson ga je trager en moeilijker bewegen en kun je bevende armen en benen krijgen. Ook kun je problemen krijgen met denken, slapen en je stemming. Parkinson ontstaat meestal bij volwassenen tussen de 50 en 70 jaar.

Multipele systeem atrofie (MSA)

Bij MSA krijg je meestal ernstige moeite met bewegen, praten, slikken, ademhalen en je evenwicht. Je bloeddruk wordt erg laag waardoor je kunt flauwvallen en de controle over je blaas verliest. Ook kun je stijve spieren en koude, paarse handen krijgen.

Progressieve supranucleaire paralyse (PSP)

PSP geeft moeite met bewegen, spreken en slikken. Door ernstige problemen met je evenwicht val je vaak. Ook kan het zijn dat je je ogen niet meer goed naar boven en naar beneden kunt bewegen.

Corticobasale degeneratie (CBDG)

Door CBDG kun je aan één kant van je lichaam problemen krijgen met bewegen. Vaak krijg je ook kramp in je spieren, stijve spieren (dystonie), of een schokkend arm of been. Daarnaast kan CBDG dementie veroorzaken.

Vasculair parkinsonisme

Bij vasculair parkinsonisme loop je traag en wankel. Ook kun je stijve spieren hebben en moeilijker bewegen.

Medicamenteus parkinsonisme

Deze ziekte ontstaat door bepaalde medicijnen, zoals antipsychotica, lithium, medicijnen tegen misselijkheid, calciumkanaalblokkers, anti-epileptica en sommige soorten antibiotica.

Je krijgt meestal last van stijve spieren en beweegt traag. Soms beven je armen of benen. Vaak verdwijnen de meeste klachten nadat je stopt met deze medicijnen.

Toxisch parkinsonisme

Toxisch parkinsonisme wordt veroorzaakt als je in contact komt met bepaalde giftige stoffen, zoals koolwaterstofverbindingen, methanol, cyanide, mangaan en koolmonoxide.

Lewy body dementie (LBD)

Door LBD krijg je problemen met denken en onthouden. Ook kun je je regelmatig in de war of ernstig somber voelen. Of dingen gaan zien die er eigenlijk niet zijn.

53.100

mensen zijn bekend bij de huisarts met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme in 2019.

16%

van de 6.100 mensen die in 2019 nieuw waren bij de huisarts met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme is jonger dan 65 jaar.

De Hersenstichting heeft bij het opstellen van deze tekst dankbaar gebruik gemaakt van adviezen van:

  • Dr. Jorrit I. Hoff, neuroloog bij St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht.