PSP staat voor progressieve supranucleaire verlamming. Letterlijk betekent PSP een ziekte die in de loop van de tijd erger wordt (=progressief), waarbij er verlammingen (=paralyse) optreden in het hersengedeelte dat de oogbewegingen regelt (=supranucleair).

PSP is een Parkinsonisme.

De Hersenstichting streeft ernaar informatie over hersenen en hersenaandoeningen op haar website zo correct mogelijk weer te geven. In samenwerking met experts op dit gebied wordt deze tekst uitgebreid.