Blijf naar een specialist gaan bij een hersenaandoening

Dat is de oproep van de Hersenstichting en Nederlandse Vereniging voor Neurologie

De Hersenstichting en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie roepen mensen met een hersenaandoening op om ook tijdens de coronacrisis naar de specialist te blijven gaan. Veel hersenpatiënten blijken op dit moment hun huisarts of neuroloog te mijden, omdat ze bang zijn om besmet te raken met het coronavirus of om de specialist niet extra te belasten.

“Wanneer men na een herseninfarct, TIA of hersenbloeding niet naar de specialist gaat, kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan.”

Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting

Bij sommige specialisten is het aantal patiënten dat zich met klachten meldt met meer dan de helft afgenomen. “Dit is gevaarlijk en onnodig gedrag”, zegt Jennifer Huizer, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Vooral de daling in het aantal patiënten met een herseninfarct, TIA of hersenbloeding is zorgwekkend. Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting beaamt dit: “Wanneer men na een herseninfarct, TIA of hersenbloeding niet naar de specialist gaat, kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan. De eerste weken is de kans op herhaling het grootst en een goede behandeling is in die periode van levensbelang. Als er niet op tijd wordt ingegrepen, ontstaat er ernstigere en blijvende schade.”

Voorkom ernstige gevolgen

Ook horen we van neurologen in de ziekenhuizen dat het aantal patiënten daalt”, zegt Heimens Visser. In sommige gevallen stellen de specialisten de afspraak zelf uit of maken er een digitaal consult van, maar we horen ook dat patiënten zelf hun afspraak annuleren. “Deze terughoudendheid is niet nodig. Vooral in deze periode is het belangrijk om het ziekteverloop nauwlettend te volgen, de behandeling consistent door te laten lopen en contact te blijven houden met de neuroloog. Heeft u klachten, neem dan contact op met uw huisarts of uw specialist. Zij bepalen samen met u wat nodig is. Zo kunnen ernstige gevolgen op de langere termijn voorkómen worden.”