overprikkeling irma van osch

Dag van de Overprikkeling 2022

Op donderdag 23 juni 2022 is het de Dag van de Overprikkeling. De dag is in 2017 gelanceerd door Hersenletsel-uitleg.nl. Met deze dag wil Hersenletsel-uitleg.nl meer bewustwording en kennis realiseren over overprikkeling als gevolg van hersenletsel. De Hersenstichting ondersteunt dit initiatief en vraagt drie weken lang aandacht voor de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening, zoals overprikkeling en (chronische) vermoeidheid. Illustratie door Irma van Osch

Onderschat probleem

Aandacht voor overprikkeling bij mensen met een hersenaandoening is nog steeds nodig omdat het een onderschat probleem is. Het kan het dagelijks functioneren ernstig belemmeren. We spraken hierover met Hersenletsel-uitleg.nl. Zij zetten zich met name in voor de mensen met de meest ernstige vorm van overprikkeling.

“Overprikkeling bij hersenletsel is geen eenduidig begrip. Langzamerhand groeit het besef dat er diversiteit is in de vormen van overprikkeling bij een hersenaandoening. Er is een groep die weken, maanden, zelfs jaren, ernstig ziek kan zijn van een enkele trigger. Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van wat dat kan betekenen. Hoe ernstig het leven en de levenskwaliteit hierdoor wordt beïnvloed. Mensen die last hebben van deze vorm van overprikkeling zitten vaak thuis omdat licht en geluid tot overprikkeling kan leiden. Het verhindert deelname aan het sociale leven en de maatschappij. Mensen verliezen hun baan of kunnen niet meer deelnemen aan sociale activiteiten. De impact op het dagelijkse leven is dus enorm”, aldus Desirée Spronk van Hersenletsel-uitleg.

Samen voor meer begrip 

De Hersenstichting vindt het ontzettend belangrijk dat er erkenning én begrip komt voor alle mensen die dagelijks moeten leven met de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Daarom vragen we van 20 juni t/m 10 juli aandacht hiervoor, samen met bekende Nederlanders, onze supporters en ambassadeurs. We delen verhalen van ervaringsdeskundigen. Hun uitdagingen én tips. Tips voor mensen die zelf een hersenaandoening hebben maar ook tips voor hun partner, naasten en omgeving. We roepen iedereen op mee te doen aan deze campagne. Zodat we samen meer erkenning, begrip en solidariteit tonen voor iedereen die dagelijks moet leven met de impact van een hersenaandoening én de vaak onzichtbare gevolgen hiervan.  

Wil je meer weten over de campagne?

Meedoen met een hersenaandoening 

De Hersenstichting is een voorvechter voor gezonde hersenen voor iedereen. Ons doel is om zo veel mogelijk hersenaandoeningen te voorkomen, behandelen én mensen mee te laten doen in de maatschappij. Net als Hersenletsel-uitleg hopen we dat de aandacht voor overprikkeling uiteindelijk leidt tot andere leef- en omgevingsomstandigheden voor deze vergeten groep mensen. Zo werkt de Hersenstichting al aan een aangepast aanbod voor werk, bewegen en vrije tijd zodat mensen met een hersenaandoening mee kunnen doen aan de maatschappij.