De Hersenletselalliantie viert haar eerste verjaardag!

De Hersenletselalliantie is een samenwerkingsverband van partijen uit het hersenletselveld, zoals mensen met hersenletsel, medici en neuropsychologen, paramedici en verpleegkundigen en netwerkorganisaties en instellingen. Zij bundelen hun krachten, met als doel de kwaliteit van de zorg en welzijn voor mensen met hersenletsel te verbeteren. Één jaar na de oprichting kijken we terug op het afgelopen jaar.

Verbinding vanaf de start

Het eerste jaar heeft in het teken gestaan van verbinding. De partners van de Alliantie hebben samen gesproken over hoe ze gezamenlijk het nieuwe samenwerkingsverband productief zullen maken en hoe zij impact kunnen maken. Onder voorzitterschap van Vincent Buitendijk is er een bestuur samengesteld. Dit bestuur wordt ondersteunt door coördinator Mark van Duin, werkzaam bij Sigra Amsterdam. Er zijn na de oprichting inmiddels twee nieuwe leden aangesloten, te weten HEJ (Hersenletsel en Jeugd) en expertisecentrum Hersenletsel Maastricht.

Waar werkt de Hersenletselalliantie aan?

 In het eerste jaar heeft de Hersenletsel Alliantie subsidie ontvangen vanuit de Hersenstichting voor de revisie, integratie en implementatie van de Zorgstandaard CVA/TIA en de Zorgstandaard Traumatisch hersenletsel Volwassenen. Onder voorzitterschap van Margo Weerts wordt hard gewerkt en men hoopt medio 2021 het project af te ronden. De Alliantie heeft de ambitie om in 2020 de zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor Kinderen en Jongeren te laten registreren en de implementatie in het land verder op te pakken. De voorbereidingen worden hiervoor getroffen.

Binnen de Alliantie worden vier grote landelijke projecten verbonden In de werkgroep ’toeleiding’:

  • Casemanagement Hersenletsel
  • Breinlijn: 16 hersenletselstelteams in het Landelijke Overleg Hersenletsel (LOHL)
  • Wat vind ik
  • Leg de Link

Eind 2019 heeft de Hersenletsel Alliantie een subsidie van de Hersenstichting ontvangen voor het verder ontwikkelen van de voorlichtende campagne ‘Leg de Link’ met hersenletsel. 

Leg de Link is een campagne die ervoor zorgt dat hersenletsel eerder en beter (h)erkend wordt door huisartsen, praktijkondersteuners, wijkteams, eerstelijns zorgverleners en andere hulpverleners. Mensen met hersenletsel en hun naasten moeten nu vaak lang zoeken naar erkenning en hulp. Dat verandert als meer professionals weten wat de gevolgen van hersenletsel kunnen zijn en waar goede hulp te vinden is.

Voor de komende periode richt de Hersenletselalliantie zich op verdere doorontwikkeling, professionaliseringen zichtbaarheid van de Alliantie.