Inclusief sport en beweegaanbod

Hersenstichting lanceert nieuwe sport- en beweegsubsidie

Nieuwe subsidie voor meer toegankelijk beweegaanbod voor mensen met een hersenaandoening

De Hersenstichting maakt zich sterk voor een inclusief sport- en beweegaanbod voor mensen met een hersenaandoening. Daarom hebben wij een nieuwe subsidie in het leven geroepen: de sport- en beweegsubsidie. De Hersenstichting geeft financiële steun aan initiatieven die mensen met een hersenaandoening de mogelijkheid bieden te bewegen door middel van het creëren van toegankelijk aanbod. De subsidie is per 15 september geopend voor het indienen van aanvragen. 
Foto: Andrea Piacquadio

Sportverenigingen, stichtingen, sportscholen, zwembaden, bedrijven en patiëntgroepen of -platforms die zich inzetten voor het in beweging krijgen én houden van mensen met een hersenaandoening kunnen t/m 8 november een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage van de Hersenstichting. Het kan hierbij gaan om het vernieuwen, versterken en/of verbeteren van het aanbod. De aanvrager(s) kunnen ook meerdere organisaties zijn die hun krachten willen bundelen om meer impact te genereren. Er kan een bedrag van maximaal €5.000 worden aangevraagd.

Bewegen is voor mensen met een hersenaandoening van belang. Het heeft positieve effecten op de gezondheid – zowel fysiek als mentaal – en het helpt om herstel te bevorderen. Daarnaast heeft sport en beweging ook een positieve invloed op de sociale contacten van mensen. Door te sporten raken mensen meer betrokken bij de samenleving en neemt het welzijn toe. 

Ondanks deze voordelen is het voor mensen met een hersenaandoening niet vanzelfsprekend om te sporten of bewegen. De vele prikkels door drukte en geluid maken de drempel om te gaan sporten hoog of ze vinden niet de juiste begeleiding. De Hersenstichting wil daarom een groter aanbod van toegankelijk en/of prikkel-vriendelijk sporten en bewegen stimuleren d.m.v. deze subsidie. 

Klik hier voor meer informatie en het indienen van aanvragen.