Arja Broenland

Hersenstichting verwelkomt Arja Broenland in Raad van Toezicht

Arja Broenland is benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Hersenstichting. Zij volgt Cathy van Beek op en brengt expertise mee op ‘Patiëntperspectief’. Met Broenland voegt de Hersenstichting een ervaren bestuurder toe aan haar Raad van Toezicht. Broenland was jarenlang directeur-bestuurder bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en heeft veel ervaring in de organisatie van zorg.

Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Een hersenaandoening zet het leven van de patiënt en zijn naasten volledig op z’n kop. Fysiek, mentaal en sociaal. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen.

Broenland: “Gezonde hersenen zijn niet vanzelfsprekend. Meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben een hersenaandoening. Als bestuurskundige kijk ik met een systemische blik naar mensen en organisaties en hecht veel waarde aan het meervoudig perspectief. Het patiëntperspectief is onmisbaar bij het voorkomen, behandelen en leven met een hersenaandoening. Vanuit de Raad van Toezicht draag ik er graag aan bij dat dit perspectief wordt meegewogen in de strategische beleidskeuzes van de Hersenstichting. Ik zie uit naar een fijne samenwerking.”

Raad van Toezicht

Arja Broenland vult de Raad van Toezicht aan die verder bestaat uit Voorzitter Ewoud Goudswaard, Pim van Gool, Monica Erasmus en Marjolijn Van Oordt. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur-bestuurder, David Verschoor, opereert binnen de beleidslijnen en fungeert als haar klankbord.